Rada hlavního města se připravuje na předání své agendy

15. 12. 2022
Rada hlavního města se připravuje na předání své agendy

Pražští radní bilancují uplynulé volební období. Rada hlavního města Prahy pod vedením primátora Zdeňka Hřiba se připravuje na předání své agendy novým radním, kteří by mohli být zvoleni na jednom z příštích zasedání zastupitelstva. Jednotliví radní ve středu na tiskové konferenci zhodnotili stav svých gescí za uplynulé volební období a oznámili, v jakém stavu své agendy předávají.

Informatika, bezpečnost, evropské fondy a zahraniční vztahy – primátor Zdeněk Hřib

V oblasti IT město naplno využívá městský datový portál Golemio. Data o městě jsou také v populárně-naučné formě publikována na webu Pragozor.

„V oblasti IT řídíme město na základě dat, ne dojmů nebo populistických výkřiků. Díky úsporným opatřením šetříme 145 milionů korun ročně a bojujeme s nevýhodnou závislostí na dodavatelích z minulých volebních období,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

V oblasti fondů Operační program Praha – pól růstu ČR pomohl za sedm let svého fungování uskutečnit zhruba 1500 projektů. Díky tomu Praha bude moci evropské dotace na svůj rozvoj i v dalších letech čerpat v nejvyšší možné míře.

Aktivním vyjednáváním na různých platformách (vláda, ministerstva, SMOČR, Komora statutárních měst) se pro období po roce 2021 podařilo vyjednat přes 25 miliard korun. Pro následující léta se podařilo vyjednat více než devět miliard korun na rekonstrukce náměstí a dalších veřejných prostranství či na rozvoj škol a digitalizaci. Částkou pět až osm miliard korun z evropských peněz bude financována výstavba nových tramvajových tratí a také například Dvorecký most.

V oblasti zahraničních vztahů Praha ukončila partnerskou smlouvu s Pekingem a navázala spolupráci s podobně smýšlející Tchaj-pejí. Praha založila s primátory metropolí V4 Pakt svobodných měst.

Hlavní město je v pravidelném kontaktu s ukrajinskými městy, kterým pomáhá s obnovou po válečných zločinech páchaných Ruskem. Prezident Volodymyr Zelenský udělil Praze titul Město-zachránce za pomoc Ukrajině a Ukrajincům. Díky aktivnímu vyjednávání se podařilo vyjednat 333 milionů od UNICEF na dlouhodobé zvládání dopadů přílivu uprchlíků

Oblast územního rozvoje a územního plánu – náměstek primátora Petr Hlaváček

Mezi deset největších úspěchů podle Petra Hlaváčka, náměstka pro územní rozvoj, patří: Založení Pražské developerské společnosti, která by již v příštím volebním období mohla začít s výstavbou městských bytů, vytvoření nových pravidel pro developery, díky kterým byly podepsány smlouvy o hodnotě téměř jedné miliardy korun, a zrychlení a zkvalitnění územního plánování, což vede ke zkrácení procesů až na čtvrtinu původního času.

Dále je úspěchem nalezení dohody s vlastníky nemovitostí nad budoucími stanicemi metra D, což odblokovalo výstavbu a umožnilo vznik nových čtvrtí kolem Nádraží Krč, Nemocnice Krč, na Nových Dvorech a na Libuši. Mezi další úspěchy patří dohodnutí metropolitního plánu s ministerstvy a jeho dovedení do veřejného projednání.

„Sjednotili jsme majetkově situaci na Palmovce a zahájili přípravu sídla kosmické agentury. V přípravě je projekt energocentra v Bubenči, které do budoucna sníží závislost Prahy na plynu. V rekonstrukci je spodní část Václavského náměstí a připravujeme jeho horní část. Nalezeno bylo řešení pro okolí Florence a Těšnova včetně Severojižní magistrály. Vybrali jsme též architekta pro Vltavskou filharmonii,“ komentuje náměstek Petr Hlaváček.

Doprava a památkové péče – náměstek primátora Adam Scheinherr

„Když jsme v roce 2018 přišli na magistrát, nebyla rozjetá jediná velká dopravní stavba a na stole nebylo jediné stavební povolení. Zato jsme po letech vlády ODS a ANO zdědili dluh na infrastruktuře ve výši 30 miliard korun. Čtyři roky jsme tento dluh umazávali a opravovali jsme silnice, mosty i chodníky a zároveň jsme připravovali nové dopravní projekty a investice. Nyní však Praha zažívá rozvoj, jaký nepamatuje. Začala stavba metra D, staví se tramvajové tratě, zprovozněny byly dvě nové tratě a další čtyři jsou nyní ve výstavbě nebo brzy začnou,“ říká Adam Scheinherr.

Staví se nové mosty, současná koalice připravila opravu století – rekonstrukci Barrandovského mostu. Otevřena byla Trojská lávka, zahájená je rekonstrukce Libeňského mostu, který je zachráněn před demolicí. Staví se Štvanická lávka a Dvorecký most.

Vznikly stovky nových P+R parkovacích míst a staví se nové parkovací domy. Do oprav silnic a chodníků město investovalo rekordní sumy. O krok blíže je dokončení městského okruhu, jeho projekt byl přepracován tak, aby byl realizovatelný a co nejšetrnější k místům, kterými bude procházet.

Životní prostředí, infrastruktura a technická vybavenost – náměstkyně primátora Jana Plamínková

„Nejdůležitější přijatou strategií je ambiciózní Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030, který rozpracoval Klimatický závazek hlavního města Prahy a který během následujících deseti let počítá se snížením emisí oxidu uhličitého o 45 procent oproti roku 2010. Obsahuje 69 opatření ve čtyřech oblastech – energetika, mobilita, cirkulární ekonomika a adaptační opatření. U řady opatření byla zahájena příprava či realizace,“ popisuje náměstkyně Jana Plamínková.

Město v souladu s plány přijalo Akční plán výsadby jednoho milionu stromů za osm let, hlavní město za uplynulé čtyři roky vysázelo 526 687 stromů. Bylo nově ozeleněno a zalesněno 64,16 ha pozemků, například les Arborka (Satalice) či les V Panenkách (Běchovice). Revitalizováno bylo 17 rybníků, 6700 m koryt potoků, postaveny tři zcela nové vodní plochy – například v Letenských sadech.

V oblasti udržitelné energetiky město zahájilo instalace fotovoltaiky na střechy vlastních budov. V září 2021 bylo založeno Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE), tedy příspěvková organizace hlavního města, která v tomto oboru poskytuje poradenství a zajistí realizaci.

Zahájena je také příprava strategického projektu Energocentrum – získávání tepla z odpadních vod z Ústřední čistírny odpadních vod. Zkolaudována byla Nová vodní linka ÚČOV. Městská společnost Pražské služby koupila pro hlavní město bioplynovou stanici a otevřela letos v září novou moderní třídicí linku na plastový a kovový odpad. Dlouhodobě probíhá také ekologická výchova a osvěta.

Finance a rozpočet – náměstek primátora Pavel Vyhnánek

„Oproti předchozímu volebnímu období jsme zvýšili objem proinvestovaných prostředků o čtvrtinu. Zahájili jsme projekty, podepsali smlouvy se stavebními firmami nebo získali stavební povolení u strategických investic v rekordním objemu více než padesát miliard korun, což je nejvíc v novodobé historii Prahy,“ říká náměstek Pavel Vyhnánek. Zároveň se podařilo snížit nárůst běžných výdajů o třetinu a zadlužení města na nejnižší hodnotu za posledních dvacet let. Probíhá také kompletní rekonstrukce Výstaviště Praha včetně Průmyslového paláce a oživena byla Pražská tržnice v Holešovicích a započala se její rekonstrukce.

Správa majetku a majetkových podílů – radní Jan Chabr

V této gesci proběhly výkupy klíčových pozemků pro rozvoj města. Díky tomu bylo možné konečně rozjet stavbu metra D, tramvajových tratí a dalších důležitých infrastrukturních staveb.

Podařilo se vykoupit pozemky pro volnočasové aktivity Pražanů – například ve Vidouli, Zeleném Údolí, parku Parukářka a začaly výkupy na Trojmezí, budovy na Štvanici, pro potřeby Pražského filharmonického sboru město získalo kostel sv. Šimona a Judy.

Hlavní město převzalo do své správy veřejné osvětlení, snížila se jeho poruchovost a byla vytvořena i nová koncepce. Vyměnilo se téměř 10 000 starých sodíkových svítidel za moderní LED svítidla, díky tomuto dosahujeme téměř 30% úspory na elektrické energii.

Nový dech dostalo velké množství prázdných objektů ve vlastnictví hlavního města. Vyřešena je taktéž řada téměř neřešitelných majetkových sporů – po náročné dohodě jsou vyřešená veřejná prostranství v Praze 11 a opraven je zchátralý vestibul metra na Budějovické. Připravené jsou směny majetku se státem tak, aby majetek, o který se stará státní instituce, patřil státu, a ten, který je důležitý pro Pražany, patřil Praze. Jedná se například o sportovní areál na Letné, zámek Veleslavín, kasárna Karlín či pozemky pro výstavbu obecních bytů.

Praha se také připravuje na éru e-mobility. Aktuálně probíhá projekt Synergie veřejného osvětlení, připravují se elektrické dobíječky na sloupech veřejného osvětlení, do roku 2026 vznikne až šest tisíc nabíjecích míst pro elektromobily. Otevřeny jsou i první dobíjecí huby i rychlodobíjecí stanice.

„Město poprvé získalo více majetku, než prodalo. Připravili jsme kompletní pasport městského majetku, spustili majetkový i realitní portál hlavního města, aby bylo zřetelné, který majetek město vlastní, jaké jsou jeho výnosy a jaké jsou náklady na jeho údržbu. S tím souvisí i schválení majetkové koncepce a politiky hlavního města Prahy,“ vysvětluje radní Jan Chabr.

Školství a sport – radní Vít Šimral

Po celé funkční období bylo vizí pražského školství nastavit vzdělávací systém tak, aby pomohl všem a bez výjimky a byl připraven na všechny změny, invence a revoluce 21. století.

„Jako první a jediný kraj v České republice má Praha vlastní Koncepci rozvoje čtyřletých gymnázií, a to i na odborných školách, díky kterým došlo k propojení dvou sociálních bublin a podpoře interdisciplinárního vzdělávání. Kromě investiční podpory škol, jež sami zřizujeme, ve výši přes tři miliardy korun, jsme zcela rekordní částku přes 7,5 miliardy korun alokovali na rozvoj kapacit mateřských a základních škol,“ bilancuje radní Vít Šimral.

V oblasti sportu byl zcela proměněn proces rozdělování grantů tak, aby byl transparentní a férovější, a to i v oblasti odměňování žen a mužů.

Kultura a cestovní ruch – radní Hana Třeštíková

„Kultura a cestovní ruch prožily nejtěžší čtyři roky. Covidová epidemie a následná válka na Ukrajině zasáhly silně právě tyto dvě gesce. V kultuře se nám podařilo přes dva roky soustavně pomáhat jak našim příspěvkovým organizacím, tak nezávislé kultuře. Ať už se jednalo o pomoc finanční, tak nefinanční. Díky této péči nezanikla jediná kulturní scéna v Praze. Momentálně pomáháme kulturním scénám s nárůstem cen energií,“ říká radní Hana Třeštíková.

Cestovní ruch se po pandemii dostává na 80 % návštěvnosti z roku 2019. Podařilo se navýšit podíl domácích turistů díky úspěšné kampani V Praze jako doma. S kolegou Pavlem Vyhnánkem se podařilo prosadit navýšení poplatku z ubytování.

Radní Hana Třeštíková dle svých slov obě gesce předává stabilizované a připravené na další nekrizové roky. Rozjeté jsou investice do rekonstrukce Vinohradského divadla, kulturního centra v Preslově ulici, nové knihovny na Petřinách, nového projekčního systému v Planetáriu, rekonstrukce Colloredo-Mansfeldského paláce a areálu depozitáře Galerie hl. m. Prahy Bouchalka. Nový zapsaný ústav Kreativní Praha je důležitým hybatelem kultury. Slovanská epopej bude do roku 2026 vystavěna v Moravském Krumlově a dohoda se společností Crestyl o umístění v paláci Savarinu je připravena k projednání. Jsou hotové důležité koncepční materiály: Kulturní politika a její akční plán a Strategie rozvoje cestovního ruchu.

Legislativa, veřejná správa a podpora bydlení – radní Hana Kordová Marvanová

Radní Hana Kordová Marvanová pomohla zastavit dětské exekuce v dopravním podniku a podílela se na propagaci akce Milostivé léto, díky níž se mohly oddlužit tisíce lidí. Podařilo se jí prosadit pražskou vyhlášku regulující hazardní hry a zákaz herních automatů a do parlamentu připravit návrh zákona, který zabrání spekulaci s pozemky.

V oblasti bydlení připravila návrhy zákonů, které zvyšují dostupnost bydlení a posilují finanční zabezpečení obcí a měst pro budování občanské vybavenosti, a také návrh zákona umožňující regulaci krátkodobých ubytovacích služeb typu Airbnb. Kromě toho připravila projekt Dostupné družstevní bydlení s podporou města.

„Dále jsem prosadila schválení pražské vyhlášky proti nepoctivým prodejcům energií a také změnu stanov dopravního podniku s cílem posílit kontrolu ze strany města a bránit netransparentnímu a nehospodárnému fungování této městské firmy,“ dodává radní Hana Kordová Marvanová.

Sociální politika a zdravotnictví – radní Milena Johnová

Radní Milena Johnová shrnuje nejdůležitější změny, které se jí podařilo dosáhnout ve všech třech gescích, tj. sociální věci, zdravotnictví a pohřebnictví.

„V oblasti sociálních věcí považuji za klíčové nastartování rozvoje komunitních sociálních služeb na území města a zastavení vyvážení Pražanů se zdravotním znevýhodněním do pohraničí a dalších zapadlých míst České republiky. Ve zdravotnictví pak nastartování změn na sociálně-zdravotním pomezí, kdy byla zahájena spolupráce s nevládním sektorem na poli ochrany veřejného zdraví, zajištěn byl provoz prvního a jediného multidisciplinárního týmu pro péči o duševní zdraví dětí a podobně,“ říká radní Milena Johnová.

V oblasti pohřebnictví je pak podle ní zásadní realizace architektonické soutěže na důstojnou úpravu čestného pohřebiště na Ďáblickém hřbitově a vydání manuálu a katalogu pražských hřbitovů.

Transparentnost a bydlení – radní Adam Zábranský

Schválena byla nová Strategie rozvoje bydlení, která nahradila předchozí, 17 let starou. Zastavena byla privatizace bytového fondu. Za účelem jeho rozšiřování byla zřízena Pražská developerská společnost, která připravuje výstavbu 7000 bytů na městských pozemcích. Opraveno bylo 1300 bytů a snížen byl počet prázdných bytů na polovinu oproti původnímu stavu.

Z Fondu rozvoje dostupného bydlení Praha poskytla miliardu korun městským částem na výstavbu 277 bytů, rekonstrukci 393 bytů a také rozšíření kapacit domovů pro seniory. Navýšen byl počet bytů pro podporované profese o čtvrtinu a začalo budování integrovaného systému řešení bytové nouze Pražanů.

V oblasti transparentnosti došlo k zprůhlednění hospodaření města.

„Bezprecedentně jsme zprůhlednili hospodaření města. Spustili jsme aplikaci CityVizor, kde se každý skrze rozpočet města může proklikat až na informace o jednotlivých uhrazených fakturách. Postupně tuto aplikaci nasazujeme i na největší příspěvkové organizace města,“ uzavírá radní Adam Zábranský.

Praha také otevřeně soutěží zakázky již od půl milionu korun.

Přílohy:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Koaliční smlouva podepsána!
15.02.2023

Koaliční smlouva podepsána!

Podepsali jsme společnou koaliční smlouvu! Zavazujeme se tím, že pokročíme ve velkých investicích (jako třeba metro D), prosadíme pro Prahu potřebné zákony ve Sněmovně a budeme rozvíjet moderní město podporující udržitelnou dopravu, dostupné bydlení i...

Hřib: O možné koalici se SPOLU ještě jednáme
27.01.2023

Hřib: O možné koalici se SPOLU ještě jednáme

Dnes večer se uskutečnilo další ze série jednání o vzniku nové pražské rady se zástupci koalice SPOLU a hnutí STAN. Jednání bylo konstruktivní, postupně si vzájemně vyjasňujeme bílá místa a další otazníky nabídky SPOLU. Za...