Piráti odhlasovali vystoupení z Aliance pro stabilitu. Definitivně o vstupu do koalice rozhodne pražská členská základna na fóru

23. 01. 2023
Piráti odhlasovali vystoupení z Aliance pro stabilitu. Definitivně o vstupu do koalice rozhodne pražská členská základna na fóru

Zastupitelský klub Pirátů na pražském magistrátu na návrh svého vyjednávacího týmu dnes vzal na vědomí nabídku pražské koalice SPOLU k vytvoření nové koalice ve složení SPOLU, Pirátů a STAN a také opakované zamítavé stanovisko SPOLU o rozšíření koalice o hnutí Praha sobě. Za klíčové vnímá také oznámení STAN, které považuje variantu s koaličním zapojením Prahy sobě za bezpředmětnou. Klub hlasováním rozhodl o vystoupení z Aliance stability.

“Klub se po jednání shodl na následujících krocích v současném koaličním vyjednávání a rozhodl o vystoupení z Aliance pro stabilitu s okamžitou platností. Definitivní rozhodnutí o vstupu do koalice padne v hlasování pirátek a pirátů o koaliční smlouvě a koaličním prohlášení. Ty budou předloženy krajskému sdružení k hlasování na fóru poté, co budou dojednány s předpokládanými koaličními partnery,” informoval předseda zastupitelského klubu Pirátů Daniel Mazur.

Piráti i nadále oceňují předloženou nabídku SPOLU, včetně nabídnutého ústupku na snížení počtu radních pro koalici SPOLU z původních šesti na pět. Od nabídky předložené před týdnem intenzivně pracovaly skupiny složené ze zástupců Pirátů, SPOLU i STAN. Postupně dochází k vyjasnění rozložení odpovědnosti v radě u témat, u kterých vyvstaly otazníky, ty se týkají především nového rozložení gescí (včetně třeba rozdělení kompetencí při naplňování komplexního klimatického plánu), obsazení postů předsedů výborů, počtů členů ve výborech, transparentního řízení firem, nakládání s majetkem, efektivního nastavení kontrolních mechanismů a 18 zákonů pro Prahu, které město nutně potřebuje, aby mohlo řešit typické městské nešvary. A samozřejmě se vyjednávací týmy budou podrobně věnovat také koaličnímu programu pro potřeby přípravy koaličního prohlášení.

“Vystoupení Pirátů z Aliance je logickou odpovědí na rezolutní odmítnutí Prahy sobě, jako šesté strany v budoucí pražské koalici, nejen ze strany koalice SPOLU, ale i hnutím STAN,” říká Jana Komrsková, členka vyjednávacího týmu za Piráty. “Považuji to za odpovědné, nechceme vedení Prahy přenechat populistům z hnutí ANO nebo dokonce extremistům z SPD. V současné politické realitě není jinou myslitelnou cestou, než že Piráti vstoupí do vyjednávání o nové koalici samostatně. Jednoznačně ale předpokladem vzniku takové koalice je, že v ní budou mít Piráti ve vedení města dostatečné nástroje k prosazování svého programu. Naše gesce tedy nesmí být osekané o potřebné pravomoce. Máme závazek vůči Pražanům,” dodává Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy za Piráty.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Koaliční smlouva podepsána!
15.02.2023

Koaliční smlouva podepsána!

Podepsali jsme společnou koaliční smlouvu! Zavazujeme se tím, že pokročíme ve velkých investicích (jako třeba metro D), prosadíme pro Prahu potřebné zákony ve Sněmovně a budeme rozvíjet moderní město podporující udržitelnou dopravu, dostupné bydlení i...