Pražští radní schválili zásady pro poskytování dotací, rozdělování peněz bude transparentnější

26. 08. 2020
Pražští radní schválili zásady pro poskytování dotací, rozdělování peněz bude transparentnější

Rada hl. m. Prahy schválila na pondělním zasedání zásady pro poskytování dotací. Jde o další krok k transparentnějšímu rozdělování veřejných prostředků. Nově budou existovat pravidla pro přidělování dotací mimo grantové systémy, budou zveřejňovány všechny podstatné informace o dotacích a dotace nad jeden milion korun budou podléhat důslednější zpětné kontrole.

Praha ročně rozděluje dotace za více než 1,2 miliardy korun. Drtivá většina z nich je rozdělovaná v rámci grantových programů, které mají předem daný systém přijímání a vyhodnocování žádostí a rozhodování o nich tak podléhá objektivním kritériím. Zhruba pět procent dotací se ale přiděluje na základě individuálního rozhodování, například proto, že je nelze mezi stávající grantové programy podřadit. Za účelem zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování rada stanovila, že i tyto individuální žádosti budou podléhat věcnému hodnocení podobně jako u grantů, aby rozhodování o nich mělo jasná pravidla.

„Rozdělování veřejných prostředků musí podléhat jasným pravidlům, aby nevznikaly pochybnosti o nekalých praktikách, jako se to projevilo v minulosti například u sportovních dotací. Zásady pro poskytování dotací schválené radou jsou významným krokem vpřed,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský, který schválený materiál předkládal.

K dalšímu zvýšení transparentnosti bude sloužit zveřejňování všech podstatných informací o poskytovaných dotacích včetně získaného bodového hodnocení v jednotlivých kritériích (účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost). Informace o dotacích jsou zveřejňovány na portále otevřených dat, který bude dále rozšiřován. U dotací nad jeden milion korun nově budou příjemci předkládat závěrečnou zprávu o splnění účelu, pro který si o dotaci žádali.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články