Praha zveřejňuje plán velkých zakázek pro rok 2021 v celkové výši přes 5 miliard Kč

19. 02. 2021
Praha zveřejňuje plán velkých zakázek pro rok 2021 v celkové výši přes 5 miliard Kč

Hlavní město sestavilo seznam veřejných zakázek s hodnotou nad 20 milionů Kč, které plánuje vyhlásit v tomto roce. Navazuje tak na loňský rok, kdy k tomuto kroku přistoupilo poprvé. Cílem je neustále zvyšovat transparentnost hospodaření s pražskými financemi.

V roce 2021 by mělo město vyhlásit 64 zakázek s hodnotou vyšší než 20 milionů Kč. Jak vyplývá ze zveřejněného seznamu, jejich celková hodnota činí 5,15 miliard bez DPH

„Jedná se pouze o zakázky vyhlašované hlavním městem Prahou, takže seznam nezohledňuje další velké zakázky, které zadávají městské společnosti, jako například Dopravní podnik hlavního města Prahy nebo Technická správa komunikací hlavního města Prahy,“ vysvětluje radní pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

Nejvíce zakázek má podle plánu realizovat investiční odbor Magistrátu hl. m. Prahy. Celkem jde o 26 zakázek dohromady za 3,3 miliardy korun, toho 1,8 miliardy představují pozemní stavby a 1,2 miliardy dopravní stavby. Některé další zakázky se budou týkat například rekonstrukcí pražských škol, Clam-Gallasova paláce, Staroměstské radnice nebo revitalizace Růžového sadu na Petříně či budovy bývalé Burzy v areálu Holešovické tržnice.

„Pravidelné publikování ročního plánu zakázek nad 20 milionů je dalším krokem, který přispívá ke zpřístupnění hospodaření města veřejnosti, což je dlouhodobou prioritou naší koalice. Navíc tím umožňujeme dodavatelům, aby se na zakázky připravili, což se snad promítne do vyššího počtu nabídek. Připomínám, že už na začátku října 2019 jsme spustili aplikaci CityVizor, která přináší přehledné informace o příjmech a výdajích města. Postupně své hospodaření v rámci aplikace otvírají i jednotlivé městské části. Na portálu opendata.praha.eu zase zveřejňujeme městská data ve strojově čitelných formátech, týkají se například přijatých faktur nebo rozpočtu města z minulých let,” doplňuje radní Zábranský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články