Piráti plní další ze slibů daných voličům: Praha zveřejňuje evidenci smluv a faktur

Piráti plní další ze slibů daných voličům: Praha zveřejňuje evidenci smluv a faktur

4. června 2019 – Praha. Magistrát hl. m. ve spolupráci s městskou společností Operátor ICT zpřístupnil na portálu otevřených dat rozpočet na úrovni smluv a faktur. Piráti tak pokračují v plnění předvolebního programu, kde se zavázali k transparentnosti.

Na portálu jsou nyní dostupné všechny uhrazené faktury od roku 2014 až do současnosti a zároveň informace ke všem historickým smlouvám a objednávkám magistrátu. Na rozdíl od registru smluv jsou zde také k dispozici všechny informace z minulosti a současně platné smlouvy a objednávky s nižším plněním než je 50 tis. Kč.

Magistrát hlavního města Prahy podepíše zhruba 10 tisíc smluv ročně, největší počet smluv byl podepsán v roce 2018, nejvíce faktur bylo uhrazeno rovněž v roce 2018, a to ve výši 8,8 mld.. Od roku 2014 až do současnosti uhradil magistrát faktury ve výši téměř 40 mld. Kč.

Zveřejnění evidence smluv a faktur bylo zakotvené již v protikorupční strategii z únoru roku 2017. Předchozí vedení Prahy ale s realizací značně otálelo, ačkoliv mělo transparentnost jako jeden z hlavních bodů programu.

„Plníme úkoly z protikorupční strategie, které měly být hotové již v polovině roku 2017, ale primátorka Krnáčová, v jejíž gesci tato oblast byla, úkoly nesplnila. Nyní zveřejňujeme seznam smluv a faktur na portálu otevřených dat a zároveň připravujeme spuštění rozklikávacího rozpočtu, což je dalším logickým krokem,“ uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Evidence smluv vznikala v úzké spolupráci s Operátorem ICT, který nově bude koordinátorem otevřených dat pro pražský magistrát; na zprovoznění se podílel také Odbor informatických aplikací. Kvůli ochraně osobních údajů v evidenci není zveřejněn popis jednotlivých faktur, kde se občas citlivá data nacházejí, z téhož důvodu byly upraveny i předměty některých smluv. Popis faktur se bude objevovat až u dokumentů z roku 2020, kde to umožní změna interní metodiky.

Díky rozsáhlé evidenci budou mít občané přehled o tom, za co město utrácí jejich peníze. Zpřístupnění dat jim také umožní zapojit se do kontroly a participovat se na řízení města, evidence totiž přináší rozsáhlé možnosti vyhledávání.

„Díky strojově čitelnému formátu je možné data filtrovat, vyhledávat v nich, porovnávat je v letech a také podle dodavatelů a smluvních partnerů. Mezi největší přínos ale patří vylepšení nastavení vnitřního systému kontroly a prevence,“ uvádí Benedikt Kotmel za Operátora ICT.

Ve zveřejněných datech z minulých období se mohou ale nacházet nesrovnalosti.

„Je možné, že se v historických datech vyskytují chyby způsobené lidským faktorem. Naším úkolem je, abychom tyto chyby v budoucnu neopakovali, a měli tak ve smlouvách a fakturách naprostý pořádek,“ upozorňuje na závěr radní Zábranský.

Smlouvy magistrátu si mohou občané nyní prohlédnout na webové adrese: http://opendata.praha.eu/dataset/smlouvy-mhmp, faktury pak zde: http://opendata.praha.eu/dataset/faktury-mhmp.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články