Praha zprostředkuje možnost nabídnout ubytování lidem utíkajícím z Ukrajiny formou on-line dotazníku. Vyzvány byly k podpoře i městské části

25. 02. 2022
Praha zprostředkuje možnost nabídnout ubytování lidem utíkajícím z Ukrajiny formou on-line dotazníku. Vyzvány byly k podpoře i městské části

Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib v návaznosti na invazi Ruské federace na Ukrajinu a aktuální humanitární krizi na východě Evropy požádal všechny starosty městských částí o dobrovolné vyhrazení ubytovacích kapacit pro obyvatele Ukrajiny, zejména pro ženy s malými dětmi, seniory a další. Praha vyzývá také Pražany nebo podnikatele, kteří mají možnost nabídnout humanitární ubytování, aby tak učinili on-line ve speciálním dotazníku zde – https://forms.gle/xtF6oJLn9EELyNzL6. Město je připraveno spustit obratem připravený krizový plán pro migrační vlnu. Už tento víkend bude ve městě zajištěno zázemí v prvním hotelu.

„Musíme být připraveni na všechny možnosti. Proto potřebujeme získat přehled o vhodných objektech pro humanitární ubytování na území celé Prahy pro obyvatele Ukrajiny, kteří teď houfně utíkají ze své vlasti. Včera jsem písemně požádal o součinnost všechny starosty pražských městských částí s prosbou o vytipování vhodných ubytovacích kapacit, a to jak objektů, které mají svěřené ve správě, tak i soukromých objektů. Prostory k dispozici už stihlo nabídnout dvanáct z nich. Za jejich aktivní a dobrovolné zapojení jim chci poděkovat,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Vzhledem ke kritické a těžko předvídatelné situaci na Ukrajině je zřejmé, že tato země bude potřebovat i dlouhodobou humanitární pomoc. Právě proto se včera Zastupitelstvo hl. m. Prahy, kromě již alokované finanční pomoci v hodnotě 10 milionů korun, shodlo na nutnosti hledání dalších možností zapojení do humanitární a další praktické pomoci Ukrajině. V současné situaci je pravděpodobné, že z Ukrajiny budou před ozbrojenou agresí utíkat lidé, a to jak do sousedních zemí, tak i do střední Evropy, včetně České republiky, kde žije početná ukrajinská komunita.

Město potřebuje mít maximální přehled zejména o ubytovacích kapacitách, které jsou ihned k dispozici, jako například nevyužité ubytovny, internáty apod. Z ubytovacích kapacit bude vytvořen informativní seznam, jehož případné využití bude odborem bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy koordinováno s ohledem na vývoj situace.

Formulář pro nabídky ubytování od veřejnosti je k dispozici na této adrese: https://forms.gle/xtF6oJLn9EELyNzL6. Za veškeré kapacity, které lidé nabídnou, hlavní město předem všem Pražanům děkuje. „K ubytování zdarma, zejména pro matky s malými dětmi, se mohou aktivně přihlásit všichni Pražané nebo podnikatelé v oblasti ubytování a hotelnictví. Svoje ubytovací možnosti mohou vyplnit do on-line formuláře. V případě potřeby bude prostřednictvím magistrátu nabídnutá pomoc koordinována s ministerstvem vnitra,“ doplňuje Zdeněk Hřib.

„Dnes odpoledne jsem si klíčové body našeho krizového plánu potvrdil na společném jednání hejtmanů s ministrem vnitra a šéfem hasičů. Na základě požadavku Střediska uprchlických zařízení zajišťujeme už na tento víkend první ubytování. Podle požadavků, které budou průběžně vyvstávat, jim budeme předávat další ubytovací kapacity. V pondělí ráno se také na magistrátu sejde pracovní skupina k otázkám migrační vlny,“ dodává Zdeněk Hřib v souvislosti dnešním jednání představitelů Asociace krajů ČR.

„Lidé v důsledku ozbrojeného konfliktu opouštějí svou vlast narychlo bez svých manželů a otců, kteří na Ukrajině zůstávají bránit svoji zemi. Řada jednotlivců i organizací nabízí praktickou či materiální pomoc včetně ubytování, což je přesně to, co lidé potřebují na prvním místě. Proto se nyní snažíme vytvořit prostor pro uplatnění nabídek pomoci ze strany institucí i jednotlivců. Kromě toho připravujeme také pomoc pro pomáhající, aby například věděli, jak s prchajícími lidmi, kteří přicházejí plni traumat a obav, komunikovat. V těchto situacích je důležité se lidí ptát na jejich starosti, zda o nich chtějí mluvit, a respektovat, pokud nechtějí,“ popisuje Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

„V případě potřeby je Praha připravena obratem spustit nachystaný krizový plán a aktivovat projekt Asistenční centrum pomoci ve spolupráci s hasičským záchranným sborem. K dnešnímu dni máme připraveno 2 420 lůžek v hotelech, ubytovnách či internátech. Jsme domluveni s dopravním podnikem, že dá k dispozici k dopravě autobusy pro přepravu po České republice. Pro provoz asistenčního centra byl vytipován objekt Městské knihovny v Praze a její pobočky, je smluvně zajištěn mezi Městskou knihovnou a Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy ve formě smlouvy o plánované pomoci na vyžádání. K přípravě migrační vlny jsem také aktivoval pracovní skupinu k řešení migrační vlny ve složení zástupců složek integrovaného záchranného systému, odborů Magistrátu hlavního města Prahy, Českého červeného kříže, odborníků na integraci cizinců a předsedy zastupitelského Výboru pro národnostní menšiny,“ uzavírá náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články