Hlavní město vybuduje v Bubnech podjezd pro budoucí tramvajové spojení

Hlavní město vybuduje v Bubnech podjezd pro budoucí tramvajové spojení

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání projednali záměr vybudování podjezdu v Bubnech, který by měl do budoucna sloužit pro tramvaje v rámci rozvoje celé této lokality. Stavba by měla vzniknout souběžně s modernizací trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště ze strany Správy železnic. Podjezd by měl stát hlavní město přibližně 300 milionů korun bez DPH.

Pražští radní souhlasili se záměrem stavby v lokalitě Bubny-Zátory, kde by měl současně s modernizací vlakové trati vzniknout podjezd pro tramvaje. Jelikož se do budoucna počítá s rozvoje celé lokality včetně vybudování bytů, kanceláří nebo například budovy filharmonie, Správa železnic a hlavní město společně koordinují jednotlivé záměry. Do budoucna by zde měla vést nová tramvajová trať, přičemž pozdější práce by vzhledem ke složitosti území a další zástavbě byly komplikované, popřípadě i nemožné.

„Tramvajový podjezd Bubny potřebujeme vybudovat v předstihu pro chystané přeložení tramvajové trati v uzlu Vltavská. Ten se úplně promění během stavby Vltavské filharmonie. Tramvajová trať nepovede v současné trase na Bubenském nábřeží, ale nově tramvaje pojedou novým širokým podjezdem, který bude zároveň sloužit jako pohodlné pěší propojení tramvajové zastávky na Vltavské s ulicí Argentinská. Tramvajovou trať budeme sice stavět až v příštích letech, ale podjezd musíme začít stavět v koordinaci se Správou železnic, která bude ve stejný čas modernizovat železniční trať, a nebudeme tak muset dvakrát přerušovat vlakový provoz,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Cílem metropole je umožnit v budoucnu průjezd tramvají pod modernizovanou železniční tratí. Ačkoli se zde neplánují práce na přeložené tramvajové trati v příštích několika letech, vytvoření podjezdu je nutné kvůli složitosti pozdějšího zásahu do trati s dopadem na výluky železničního provozu nejen na letištní lince, ale také možnosti podstatně větších nákladů na stavbu.

Termín zahájení stavby není v tuto chvíli jasný, záměr musí mimo jiné schválit pražské zastupitelstvo. Práce by po jejich započetí měly trvat asi 18 měsíců a předpokládaná hodnota je přibližně 300 milionů korun bez DPH.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články