Praha rozdělí čtyři miliony korun ze vstupného do zoo na ochranu kriticky ohrožených druhů zvířat

03. 06. 2024
Praha rozdělí čtyři miliony korun ze vstupného do zoo na ochranu kriticky ohrožených druhů zvířat

Radní hlavního města Prahy schválili rozdělení dalších 3 994 272 korun na celkem 13 tzv. in situ projektů pražské zoo napomáhajících ochraně ohrožených druhů zvířat. Finance pocházejí z části utrženého vstupného do zoo, na projekty je z ceny prodané vstupenky vyčleněno 8 korun. Díky příspěvku může pokračovat ochrana goril nížinných, koní Převalského, modráska východního a dalších živočichů přímo v místech jejich přirozeného výskytu (in situ).

„Jedním z klíčových úkolů všech zoologických zahrad je ochrana biodiverzity. Pražská zoo je se svým programem Pomáháme jim přežít, který zastřešuje in situ projekty, velmi úspěšná. Před rokem jsme také navýšili jejich financování z 5 na 8 korun z každé prodané vstupenky. Z oblíbenosti pražské zoo tak těží také kriticky ohrožená zvířata z různých koutů světa. Necelé čtyři miliony jsou nesmírně důležitým dílkem skládačky,” říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„Jsem hrdý na práci naší pražské zoo, která se významným způsobem podílí na ochranně ohrožených volně žijících druhů zvířat a zachování jejich genetické diverzity. Oceňuji i kvalitní, odbornou a atraktivně vedenou osvětu a edukaci široké veřejnosti, zejména dětí. Je důležité vysvětlovat veřejnosti význam ochrany zvířat v kontextech a nevytvářet v lidech pokřivený obraz o zvířatech. Třeba v tom, že lvi a tygři tu nejsou od mazlení,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast animal welfare Jiří Pospíšil.

„Pražská zoologická zahrada má dlouhou tradici, Pražanům souží již od 30. let minulého století. A stejně tak je i dlouhá tradice v ochraně ohrožených druhů. Proto nynější iniciativu vítám a věřím, že svěřené prostředky pomohou uchovat toto přírodní dědictví i pro další generace,“ sděluje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Nejvyšší suma z celkové částky podpoří zavedený projekt na ochranu kriticky ohrožených goril nížinných, konkrétně environmentálně vzdělávací programy pro komunity žijící v blízkosti záchranné stanice Mefou a biosférické rezervace Dja v Kamerunu a také na pokračování oblíbeného Toulavého autobusu tamtéž.

Velká část prostředků je vyčleněna na projekt návratu divokých koní do východního Mongolska. Zoo Praha je jeho významným iniciátorem, mezi lety 2011 a 2019 bylo z České republiky do Mongolska letecky přepraveno 34 koní Převalského. Vedení světové plemenné knihy koně Převalského bylo Zoo Praha svěřeno už v roce 1959.

Co se české krajiny týče, finanční podporu získá i projekt reintrodukce modráska východního na lokalitě Sklenářka.

Dalšími kriticky ohroženými druhy, které díky svým in situ projektům pražská zoo podpoří, jsou velbloud divoký, gaviál indický, bažant Edwardsův, sup mrchožravý, morčák paranský, pekari Wagnerův a gibon.

Na in situ projekty získává pražská zoo prostředky z vícero zdrojů. Zmíněných 8 korun ze vstupného putuje na sbírkové konto Pomáháme jim přežít, na které lze přispět i jednorázovými finančními dary nebo nákupem suvenýrů s motivy záchranných projektů. Navýšení příspěvku z 5 na 8 korun Rada hl. m. Prahy odsouhlasila v květnu 2023.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články