Praha jako centrum umělé inteligence. Do rozvoje prg.ai pošle přes 9 milionů

07. 06. 2021
Praha jako centrum umělé inteligence. Do rozvoje prg.ai pošle přes 9 milionů

Radní hl. m. Prahy dnes odhlasovali poskytnutí finančních prostředků ve výši 9,5 milionu korun na zajištění činnosti a rozvoje spolku prg.ai, který byl ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR založen jako mezinárodní centrum umělé inteligence.

„Aktivity spolku prg.ai považuji za jeden z nejdůležitějších nástrojů pro rozvoj špičkových technologických oborů v Praze, do kterých neodmyslitelně patří i umělá inteligence. Pomocí aktivit prg.ai se chceme přidat ke světovým superhubům umělé inteligence (AI), která by se měla stát jedním z pilířů pražské postcovidové ekonomiky a jednou z našich místních domén inteligentní specializace. Projekt nás propojuje s ČVUT, Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky a v rámci výzkumu AI síťuje školy a studenty, podnikatele a veřejnost. Významně podporuje aplikaci umělé inteligence v reálném světě. To, že je to správně, ukazuje i vysoký objem investic do výzkumu a vývoje a také zájem investorů o nové obchodní příležitosti, které tento obor s sebou přináší,” uvedl pražský radní Vít Šimral.

Mezi prioritní cíle spolku patří stejně jako v uplynulém roce významné navýšení počtu absolventů v AI na vysokých a středních školách, zahraničních výzkumníků přicházejících do Prahy, podpora vytvoření nových kvalifikovaných pracovních míst, AI startupů, dále zlepšení kvality základního a aplikovaného výzkumu a inovačního potenciálu českého průmyslu, zpřístupnění AI ostatním oborům, propagace Prahy jako inovativního města a v neposlední řadě také navýšení informovanosti české veřejnosti o pozitivech, hrozbách a dopadech AI.

„Už teď je jasně vidět, jak umělá inteligence napomáhá pozitivně změnit náš způsob života, proto chceme finančně podporovat rozvoj její výuky v rámci předmětů IT a programování a předávat know-how ze zahraničí našim studentům. Ve 20. století se stačilo naučit, jak si s pomocí počítače zjednodušit obvyklé věci, ve 21. století bude klíčové umět za pomocí počítače tvořit věci nové,” doplnil radní.

„Vedle zkvalitnění vzdělávání na odborných školách a podpory výzkumných a průmyslových aktivit usiluje prg.ai také o přiblížení oboru umělé inteligence široké veřejnosti. Díky spolupráci spolku s Úřadem vlády se letos na jaře podařilo přinést úspěšnou finskou iniciativu v podobě vzdělávacího kurzu Elements of AI i české veřejnosti. Kdokoli se tak může zdarma vzdělat v základech umělé inteligence na portálu https://www.elementsofai.cz/. Velmi si ceníme také praktických aplikací pro chytré město, například rozvoje nástroje pro automatickou detekci úniků vody ve spolupráci s městskými společnostmi PVS a PVK,” uzavírá Jaromír Beránek, předseda magistrátního Výboru pro IT a Smart City.

Spolek prg.ai je v českém prostředí unikátní entitou, jež v sobě spojuje partnery z akademického, veřejného a soukromého sektoru, kteří se zavázali k naplňování stejného cíle, a to vybudovat z hlavního města evropské centrum umělé inteligence. Spolek vychází z dobré praxe ze zahraničí, kterou díky bohatému know-how svých členů dále rozvíjí. Strategie spolku je srozumitelná, podložená daty z řady výzkumů a navazuje na dlouhodobé priority města. Agendu umělé inteligence spravuje magistrátní odbor projektového řízení.

Dotace bude dle Veřejnoprávní smlouvy poskytnuta ve dvou splátkách. První v letošním roce ve výši přes 4 miliony korun a druhá na rok 2022 ve výši necelých 5 milionů korun.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha bude spolupořádat kongres ICGAI
25.02.2020

Praha bude spolupořádat kongres ICGAI

Rada hl. m. Prahy dnes schválila, že se město bude podílet na organizaci mezinárodního kongresu ICGAI (International Congress for the Governance of Artificial Intelligence 2020). Jeho tématem bude regulace a etika umělé inteligence. Očekává se...