Praha osvobozuje svá data, urychlí se tím spouštění nových aplikací

Praha osvobozuje svá data, urychlí se tím spouštění nových aplikací

Rada hl. m. Prahy schválila na pondělním jednání materiál, který umožní postupně převzít kontrolu nad městskými daty. V rámci pražského magistrátu totiž fungují aplikace, kde vznikají data v některých případech i duplicitně. Efektivní Data Management je jedním ze základů tzv. podnikové architektury (Enterprise Architecture), která umožní uskutečnit cíle v souladu s celkovou koncepcí rozvoje ICT a digitalizace.

„Magistrátní IT v současnosti zatěžují důsledky historických nekoncepčních nákupů drahých IT komponent, které nejsou vzájemně propojené. Přestože předchozí vedení Prahy utratilo za IT velké peníze, výsledky tomu příliš neodpovídají. Kvůli tomu je obtížné reagovat rychle na nové výzvy a spuštění nových služeb pro občany pak může trvat i několik měsíců,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Řešením této situace bude podle primátora zřízení výboru pro tzv. podnikovou architekturu (Enterprise Architecture) coby hlavního řídicího orgánu pro další koncepční rozvoj IT. Město bude postupovat podle mezinárodní metodiky TOGAF. Dalším krokem je vytvoření tzv. DataHubu, tedy bezpečného centrálního úložiště úředních dat, pomocí kterého dostane magistrát svá data pod kontrolu. To je zásadní předpoklad pro odstranění závislosti na historických dodavatelích.

Hlavní město zároveň do budoucna najde a zprovozní nejvhodnější platformu pro automatizaci vnitřního oběhu elektronických formulářů na magistrátu, ideálně by mělo jít o opensource software.

„Koronakrize ukázala, že nemá smysl sestěhovávat úředníky na jedno místo, ale je nutné naopak urychlit digitalizaci a podpořit možnosti kancelářské práce na dálku. Dnes měříme úředníkům jejich čas strávený v práci, ale v budoucnu bychom měli měřit výkon. Současným standardem je práce v kanceláři, kdy se povoluje maximálně pár dní práce z domova. V budoucnu by ale měla být standardem práce na dálku, a naopak bychom měli povolovat přítomnost v kanceláři, protože provoz kanceláří znamená náklady navíc,“ uvádí primátor Zdeněk Hřib.

Podle primátora Zdeňka Hřiba se nejedná o jednorázový projekt, ale o postupné vybudování kompetence Data Management v MHMP, která se bude kontinuálně starat o kvalitu dat a jejich sdílení. Tím bude do budoucna zajištěna nezávislost projektových dodávek, udržitelnost a další rozvoj řešení.

Pro datový management chce magistrát především využít zkušenosti městské společnosti Operátor ICT (OICT), která vyvinula datovou platformu Golemio. V OICT pracují špičkoví datoví analytici, kteří mají zkušenosti s konsolidací dat, získáváním dat ze systémů a jejich prezentací. Vhodnou ukázkou jejich práce je například aplikace Cityvizor (https://cityvizor.praha.eu/), která konsoliduje finanční data hlavního města i městských částí a grafickou formou je zobrazuje občanům.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články