Praha nadále vytváří nástroje, jak minimalizovat negativní dopady migrace na pražské školství

Praha nadále vytváří nástroje, jak minimalizovat negativní dopady migrace na pražské školství

Hlavní město aktivně reaguje na vysokou míru migrační vlny, kterou způsobil válečný konflikt na Ukrajině. Intenzivně řeší otázku pomoci ukrajinským uprchlickým rodinám nejen v rámci zajištění dostatečných ubytovacích kapacit, ale také se snaží ulehčit postup při zajišťování vzdělání pro ukrajinské děti. Proto Praha vytváří nástroje, kterými rodinám pomáhá v adaptaci, a zároveň zavádí opatření, jimiž předchází případným negativním dopadům na pražské školství.

„Vzhledem k přetrvávající válce na Ukrajině i nadále realizujeme ve spolupráci s magistrátním odborem školství mimořádná opatření pro zvládání migrace ukrajinských uprchlíků a jejich začleňování do pražského vzdělávacího systému a také se jim snažíme pomoci v jejich celkovém zapojení do společnosti. Jsme si vědomi toho, že tato extrémní situace, která v jejich zemi panuje, negativně ovlivňuje psychický stav i jejich dětí, proto jsme ve spolupráci s pražskými sportovními kluby a spolky zajistili možnost odreagování se prostřednictvím jejich oblíbených sportů,” řekl radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Vít Šimral.

V souvislosti s tím vznikla už koncem letošního února pracovní skupina, která má za úkol zpracovávat podněty a úkoly související s problematikou migrace dětí z Ukrajiny. Skupina se schází operativně za účasti zástupců městských částí a ředitelů i ředitelek škol zřízených hlavním městem. Mimo jiné se konají pravidelná koordinační pracovní setkání a konzultace k českému a ukrajinskému zápisu se všemi správními obvody Prahy.

„V současné době nelze jednoznačně určit, kolik ukrajinských dětí se do pražských mateřských škol bude hlásit. Nemůžeme předjímat. Přijímání se bude odvíjet až od jejich zápisu v termínech od 1. června do 15. července a od fakticky podaných žádostí. Podle dostupných dat z ministerstva je jasně vidět, že koncentrace ukrajinských dětí je nejvyšší v centrální části Prahy a ve velkých městských částech Praha 4, Praha 5 a Praha 6. Na okraji města jsou počty výrazně nižší,” připojil radní Vít Šimral.

Hlavní město proto i nadále jedná s vládními zástupci o zavedení celostátního mechanismu realokace válečných uprchlíků mezi jednotlivé kraje kvůli vysoké naplněnosti kapacit hlavního města.

S problémy nedostatečných kapacit v pražských školách a školských zařízeních se město potýká dlouhodobě. Je to především dáno prudkým demografickým vývojem, rezidenčním developmentem i ekonomickou migrací. Vlivem populačního tlaku je proto nutná také výstavba nových škol.

„V příštích sedmi letech nové postavíme školy v Praze 5, v Praze 13 a v Běchovicích. Hledáme kapacity ve stávajících školách a jednáme s řediteli o dalších gymnaziálních třídách na školách odborných. Deváté třídy letos opustí 9 691 žáků. Kvůli nárůstu jejich počtu se počítá s postupným rozvojem čtyřletého gymnaziálního vzdělávání,” dodal radní Šimral.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články