Praha má první publikační plán otevřených dat

Praha má první publikační plán otevřených dat

Městská společnost Operátor ICT, která byla na konci srpna letošního roku pověřena vykonávat funkci koordinátora otevírání dat pro českou metropoli, představila první publikační plán otevřených dat. Plán je zaměřen především na otevírání dat s přímým dopadem na zvýšení finanční transparentnosti města.

„Praha už řadu kroků v oblasti otevřených dat v posledním roce podnikla, podařilo se například publikovat smlouvy a faktury nebo data o nebytových prostorách. Ale teprve díky publikačnímu plánu bude možné data zveřejňovat skutečně systematicky a pravidelně. Jako radní pro transparentnost budu nadále usilovat o to, aby byl rozsah publikovaných informací co nejširší a vycházel ze skutečných zájmů veřejnosti,“ uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Hlavním cílem koordinátora otevírání dat je především zajištění udržitelnosti, rozvoje, jednotného přístupu a garance kvality otevřených dat, které bude hlavní město zveřejňovat. V souladu s historicky prvním publikačním plánem otevřených dat budou během prvního čtvrtletí roku 2020 veřejnosti otevřena a zpřístupněna data týkající se například informací o dopravních přestupcích, o rozpočtu a jeho skutečného čerpaní od roku 2012, o fakturách uhrazených Magistrátem hl. m. Prahy od roku 1999 do současnosti či o volných nebytových prostorách ve vlastnictví české metropole.

„Připravený publikační plán je jedním z prvních konkrétních výsledků práce koordinátora otevírání dat, kterou pro Prahu naše společnost vykonává. Jsem rád, že hlavní město pokračuje v nastaveném trendu otevírání dat veřejnosti a jejich sdílení. Rovněž mě velice těší, že roli koordinátora má na starosti právě Operátor ICT, jenž má díky datové platformě Golemio bohaté zkušenosti se sběrem a otevíráním dat, která město každodenně publikuje,“ dodává Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT.

Od začátku příštího roku bude koordinátor otevřených dat pokračovat v identifikaci dalších vhodných datových sad ke zveřejnění.

„Z pozice koordinátorky otevírání dat bych velice ráda poděkovala magistrátním odborům za vstřícnost a profesionální spolupráci při přípravě našeho prvního publikačního plánu. Právě díky vzájemné spolupráci napříč Prahou se nám daří systematicky nastavovat procesy práce s městskými daty a jejich otevíráním. Hlavní město si navíc buduje náskok v otevírání dat, jelikož od července 2021 se budou muset s ohledem na unijní legislativu povinně publikovat i určitá data regionálních a místních orgánů,“ doplňuje koordinátorka otevírání dat Tereza Zrnová ze společnosti Operátor ICT.

Publikační plán bude pravidelně aktualizován, vyhodnocován a rovněž bude vypracována zpráva o jeho naplňování.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze
05.05.2020

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT, zveřejnila analýzu týkající se dopadu současné epidemie COVID-19 na realitní trh v Praze. Analýza přináší cenná data, která umožní pokračování kvalifikované a informované...