Kontrola Pirátů ₋ za utajování informací odpovídá vedení magistrátu

13. 10. 2015
Kontrola Pirátů ₋ za utajování informací odpovídá vedení magistrátu

Jakub Michálek, předseda zastupitelského klubu Pirátů, z pověření kontrolního výboru prošetřil případ, ve kterém magistrát hlavního města Prahy žadateli o informace 16krát nezákonně odmítl poskytnout požadované informace o platech ředitelů mateřských škol zřizovaných Prahou. Michálek zjistil, že utajování informací o platech byla strategie, kterou magistrát aplikoval plošně a z pokynu svého vedení, rozhodně se nejednalo o iniciativu řadových úředníků. Dne 14. 10. 2015 schválil zápis kontrolní výbor.

Jakub Michálek říká: “Ve věci byla částečně zjednána náprava, žadatel se po interpelaci Pirátů a po usnesení Rady části informací nakonec domohl, stále ale ale nedochází k poskytování všech informací o výši odměn a jejím odůvodnění. Proto kontrolnímu výboru navrhujeme, aby inicioval úkol Magistrátu zjednat plnou nápravu a dále doporučil Zastupitelstvu, aby byl vnitřní kontrolní systém nastaven tak, že zachytí a napraví opakované a soustavné nezákonné rozhodování.”

Magistrát hl. m. Prahy závažně porušoval nejméně v období od listopadu 2014 do května 2015 zákon o svobodném přístupu k informacím a správní řád. V poslední fázi Magistrát dokonce 3krát po sobě doslovně zkopíroval to samé rozhodnutí, které Ministerstvo vnitra vždy označilo za nezákonné. Kontrolou bylo zjištěno, že šlo o jednotný postup organizovaný napříč Magistrátem.

Jakub Michálek uzavírá: “Fakt, že magistrát hlavního města Prahy několik měsíců systematicky ignoroval rozhodnutí nadřízeného orgánu, v tomto případě ministerstva vnitra, je skandální. Vzhledem k tomu, že ani po intervenci Rady úřad stále informace nezveřejňuje v požadované formě, navrhujeme, aby magistrátu dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím uložilo přímo Zastupitelstvo jako nejvyšší orgán samosprávy.”

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články