Primátoři hlavních měst V4: „Obnova po pandemii musí být zelená. Žádáme EU o partnerství“

Primátoři hlavních měst V4: „Obnova po pandemii musí být zelená. Žádáme EU o partnerství“

Primátoři hlavních měst zemí Visegrádské skupiny (V4) podepsali otevřený dopis Evropské radě. Žádají v něm o finanční podporu, přičemž deklarují odhodlání přistoupit k překonávání důsledků pandemie COVID-19 jako k příležitosti pro hledání chytrých řešení, která přispějí ke zlepšení kvality života a k překonání výzev spojených s klimatickou změnou.

V rámci náprav škod způsobených pandemií COVID-19 je podle primátorů Prahy, Bratislavy, Budapešti a Varšavy nezbytné mít stále na vědomí klimatickou změnu, která pro společnost představuje ještě výraznější výzvu než koronavirus.

„Naším hlavním úkolem je zajistit bezpečnost obyvatel a nyní se musíme postavit těmto velkým výzvám. Potřebujeme k tomu ale dostatek finančních zdrojů a spolehlivého partnera. Proto jsme se s žádostí o pomoc obrátili na EU,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Metropole V4 podporují cíle obsažené v iniciativě European Green Deal a přejí si, aby tyto cíle byly integrální součástí strategie EU na obnovu po škodách vzniklých pandemií COVID-19.

„Tuhle krizi nelze zasypat uhlím. Hlavní města V4 jsou odhodlána pokračovat v práci v oblasti ochrany klimatu tak, aby planeta byla nejen obyvatelným, ale i zdravým prostředím pro budoucí generace. Ostatně právě proto jsme v Praze přijali klimatický závazek, jehož plnění je pro nás zásadní,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Primátoři upozorňují, že k tomu, aby města mohla investovat do projektů, které pomohou jak obnově po pandemii, tak k překonávání klimatických výzev, je zásadní zacílené financování měst. Hlavní města zemí V4 mají omezený přístup ke strukturálním a kohezním fondům EU. Ačkoliv vítají možnost využívat Integrované územní investice, považují za nezbytné, aby pro města byly dostupné další specializované nástroje na podporu investic, jako jsou například smlouvy mezi městy a Evropskou unií a další integrovaná opatření.

Metropole také navrhují, aby nová opatření EU na obnovu škod vzniklých pandemií obsahovala zvláštní fond na renovaci budov (European Building Renovation Fund), který městům a občanům zajistí granty ve spojení s půjčkami.

Klimatická krize ve spojení s pandemickou situací představuje pro EU bezprecedentní zkoušku spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Hlavní města zemí V4 chtějí s vládami těchto států spolupracovat na budování zdravé, zelené a odolné Evropy.

„V situaci, kdy nám národní vláda bere investiční prostředky, je spojené úsilí evropských měst jedním z mála důvodů k optimismu. Nejen energetické úspory v budovách, ale i decentralizovaná energetika z obnovitelných zdrojů, využívání odpadů jako zdroje surovin a energie, udržitelná mobilita a především stromy a zeleň v ulicích jsou tím, co učiní Prahu obyvatelnou i v příštích dekádách. Kvalita života a ekonomická prosperita tak mohou jít ruku v ruce. Mám radost, že priority hlavních měst V4 a Evropy se v této oblasti shodují. Zelená obnova evropských měst začíná teď,“ dodal primátor Zdeněk Hřib.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha přistoupí k tzv. Paktu svobodných měst
09.12.2019

Praha přistoupí k tzv. Paktu svobodných měst

Rada hlavního města Prahy souhlasila s přistoupení české metropole k tzv. Paktu svobodných měst, které na společném jednání příští týden podepíší představitelé Prahy, Bratislavy, Budapeště a Varšavy. Uvedená města tím deklarují vzájemnou spolupráci, sdílení zkušeností...