Primátoři metropolí V4 v dopisu Merkelové: Zásadní je udržitelnost měst a jejich přímé financování

15. 07. 2020
Primátoři metropolí V4 v dopisu Merkelové: Zásadní je udržitelnost měst a jejich přímé financování

Primátoři hlavních měst Visegrádské čtyřky podepsali otevřený dopis adresovaný německé kancléřce Angele Merkelové. Gratulují v něm Německu k předsednictví Rady Evropské unie. Primátoři vyjádřili svůj závazek plnit Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal), zároveň zopakovali požadavek, aby se v rámci nastávajícího vyjednávání o víceletém finančním rámci EU na období 2021–2027 projednávalo také přímé financování měst, které je k realizaci ambiciózní klimatické politiky nezbytné.

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib doplňuje:

„Vážená kancléřko Merkelová, rád bych vyjádřil srdečné blahopřání a naději v konstruktivní a úspěšnou spolupráci během německého předsednictví. Velice mě těší, že se Praha shoduje na prioritách pro budoucí rozvoj s dalšími hlavními městy V4. Tento rozvoj by měl být udržitelný, zelený, sofistikovaný a ambiciózní. Věříme, že toto je správný směr, kterým by se měla ubírat i celá EU. Velice rádi budeme v prosazování těchto priorit a hledání konkrétních kroků směrem k jejich realizaci aktivní a jsme přitom připraveni spolupracovat s dalšími evropskými městy a s institucemi EU. Rád bych Vás ujistil, že Praha je spolehlivým partnerem a zastáncem liberálního, progresivního a zeleného postoje.”

Primátoři Prahy, Bratislavy, Budapešti a Varšavy blízce spolupracují a v minulém roce se zapojili se do několika společných iniciativ založených na zelených, liberálních a progresivních hodnotách. Primátoři některé tyto iniciativy shrnuli v dopise adresovaném kancléřce Merkelové a uvedli, že jsou silně povzbuzeni deklarovaným záměrem německého předsednictví vybudovat nejširší možnou koalici stojící za European Green Deal, stejně jako záměrem podpořit ambicióznější klimatickou strategii.

Primátoři nabízejí strategické spojenectví EU v dosažení klimatické neutrality. Zároveň vyzývají k podpoře jejich návrhu na vytvoření financování na zelené projekty, které bude přímo dostupné pro města.

Návrhy čtyř primátorů jsou v souladu s dosavadní snahou největší evropské městské sítě EUROCITIES, stejně jako s Evropským výborem regionů, který představuje zásadní evropský poradní orgán pro posílení úlohy samospráv v navrhování a implementaci strategických evropských cílů.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha přistoupí k tzv. Paktu svobodných měst
09.12.2019

Praha přistoupí k tzv. Paktu svobodných měst

Rada hlavního města Prahy souhlasila s přistoupení české metropole k tzv. Paktu svobodných měst, které na společném jednání příští týden podepíší představitelé Prahy, Bratislavy, Budapeště a Varšavy. Uvedená města tím deklarují vzájemnou spolupráci, sdílení zkušeností...