Nemocnici na Františku je možné provozovat efektivně

12. 12. 2017
Nemocnici na Františku je možné provozovat efektivně

Pirátská strana vyzývá zastupitele Prahy 1, aby zastavili proces udělování koncese soukromému subjektu, který má převzít provoz Nemocnice Na Františku. Za tímto účelem pořádají Piráti happening na Žofíně. Městská část chce totiž schválit záměr dlouhodobého pronájmu nemocnice Na Františku formou tzv. koncese. Jde o pronájem celého nemocničního provozu, včetně smluv se zdravotními pojišťovnami. Piráti prostřednictvím svých členů na Praze 1 odmítají tento záměr, protože hrozí nejen likvidace zdravotnické péče, ale i budovy a veřejného prostoru. Koncese pronajímá celý soubor zdravotnických služeb, ale tento provoz není v zadání koncese vázán na budovu nemocnice.

Zásadní vady, které záměr koncese má, lze shrnout do následujících bodů:

  1. Praha 1 se v koncesní smlouvě zavazuje nadále dotovat koncesionáři provoz nemocnice částkou kolem 50 mil. Kč, a zásadní problém financování provozu nemocnice tedy nebude nijak vyřešen.
  2. Hodnocení nabídek z 49 % tvoří obsah uchazečem poskytnutého Plánu rozvoje nemocnice, ale při jeho nedodržení nelze smlouvu vypovědět. Hodnocení nabídek tak prakticky pozbývá smyslu a jde pouze o stylistické cvičení. Koncesionář nebude mít ani žádný reálný závazek investic do vybavení nemocnice.
  3. Praha 1 bude muset nadále hradit větší opravy budovy nemocnice přesahující 2 mil. Kč, které v horizontu třicetipětileté koncese nepochybně nastanou.
  4. Garance udržení stávajícího rozsahu péče v nemocnici je v koncesní smlouvě nedostatečná, protože je specifikována příliš obecně a není ani výslovně řečeno, že ta péče musí být poskytována na stejném místě jako nyní. Lze ji tedy přenést i třeba na okraj Prahy a v původní lokalitě provozovat hotel či jinou komerčně výhodnou variantu.

Řešení aktuální situace by mělo spočívat namísto skryté privatizace nemocnice především ve výměně stávajícího ředitele nemocnice MUDr. Roberta Zelenáka. Za jeho vedení Nemocnice na Františku od roku 2013 snížila počet lůžek, propustila část zdravotníků a nezveřejňovala výroční zprávy. Úhradové vyhlášky pro rok 2015 a další byly po letech krizových restrikcí pro nemocnice vyloženě prorůstové, ale přesto se ztráty nemocnice prohlubovaly. V roce 2016 tvořila provozní dotace nemocnice 50 mil Kč celkem 16,5 % příjmů a letos má být ještě vyšší. Nový ředitel nemocnice by měl být proto co nejdříve nalezen v otevřeném výběrovém řízení.

Nemocnice Na Františku je dále specifická v tom, že je více využívána občany Prahy 7 než občany Prahy 1, která ji vlastní. Jedná se tedy o problém nad rámec jedné městské části. Budovu a pozemky nemocnice navíc vlastní magistrát a městská část Praha 1 s nimi pouze hospodaří. Magistrát se také již nyní podílí na provozu nemocnice dotací přes 5 mil. Kč ročně. Vidíme proto jako nejlogičtější řešení, že nemocnici bude namísto městské části či privátního koncesionáře provozovat magistrát, který může reálně garantovat zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče. Je velmi smutné, že i přes finanční a majetkovou zainteresovanost magistrátu neodkázal jeho zdravotní výbor přijmout ani jinak zcela bezzubé deklarativní stanovisko, upozorňující na problémy této skryté privatizace.

„Pro magistrát by mohl být vlastní provoz této nemocnice o 175 lůžkách vhodnou přípravou na převzetí dalších pražských nefakultních nemocnic od Ministerstva zdravotnictví ČR. To by Praze umožnilo si vytvořit reálnou koncepci lůžkové péče pro své občany, po vzoru krajů, které své nemocnice bez problémů provozují zcela běžně. Přestože v Praze je nemocnic mnoho, tak Nemocnice Na Františku je zařízení jiného typu, které může svým pacientům nabídnou trochu jiné služby a prostředí než okolní fakultní kolosy,“ říká MUDr. Zdeněk Hřib, garant zdravotnictví Pirátů.

Zástupce Pirátů na Praze 1, Martin Arden, vysvětluje: „Cílem Pirátů je zrušit koncesní řízení, přivést účastníky za jednací stůl a dohodnout financování ztrátové nemocnice tak, aby měla perspektivu a postupně se během dalších let dostala do příznivějších ekonomických ukazatelů. K tomu by byla nejlepší spolupráce městských částí Prahy 1, Prahy 7 a Magistrátu.“

Právě Piráti z Prahy 1 a Prahy 7 stojí za zorganizováním protestní akce, na kterou pozvali i občany svých městských částí. „Piráti jsou pro kontrolu mocných a toto je ukázkový příklad toho, jak se nemá dělat politika. Věříme, že podobně jako v parlamentních volbách, uspějeme i ve volbách komunálních a následně tento projekt zrušíme,“ dodává Martin Arden.

Proti záměru pronájmu nemocnice Na Františku je i Praha 7, jejíž obyvatelé nemocnici využívají. Starosta Jan Čižinský a zastupitelstvo Prahy 7 usnesením vyzvalo sousední městskou část Prahu 1, aby koncesní řízení zrušila.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články