Pražské městské firmy ignorují zákon o registru smluv, zastupitelům se to nelíbí

07. 06. 2017
Pražské městské firmy ignorují zákon o registru smluv, zastupitelům se to nelíbí

Přestože zákon o registru smluv byl schválen již téměř před rokem, v Praze to vypadá, jako kdyby o jeho existenci v některých městských společnostech ani nevěděli. Problém se dotýká celkem dvaceti společností.

Na uvedenou problematiku upozornil zastupitel za Piráty Jakub Michálek. Smlouvy nezveřejňují například Pražská plynárenská a.s. a její dceřinné společnosti (Pražská plynárenská Distribuce a.s. a Pražská plynárenská Servis distribuce a.s.). Stejný nešvar lze najít i u dceřinných společností Pražské energetiky (PRE distribuce a.s., PRE měření a.s., eYello CZ, k.s., KORMAK Praha a.s., KORMAK nemovitosti a.s). Smlouvy také nezveřejňují společnosti EVOK o.p.s., TCP - Vinohrady a.s. a Pražský EKOservis s.r.o.

Některé společnosti potom smlouvy nezveřejňují samy, ale činí za ně ty firmy, se kterými kontrakt uzavřely. To je případ i společností Pražské strojírny a.s. Spoléhat se na druhou stranu přitom nelze; všechny městské společnosti mají povinnost zveřejňovat smlouvy v celostátním registru smluv samy. Stačí, aby druhá strana smlouvu nezveřejnila, a městská firma se vystavuje riziku.

Problematický stav Pirát Michálek předložil i Kontrolnímu výboru pražského zastupitelstva. „Kontrolní výbor projednával problematický stav, že městské firmy nezveřejňují smlouvy podle zákona o registru smluv. Zveřejňovat je má každá firma vlastněná byť nepřímo městem již od června 2016. Přesto i velké městské firmy, jako je například Pražská plynárenská, to dle analýzy, kterou si v dané problematice nechal pražský Magistrát vypracovat, nedělají.“

Od 1. července 2017 přitom začnou platit nová ustanovení zákona o registru smluv, podle nichž bude nezveřejněná smlouva neplatná. Městské firmy se tak vystavují riziku zneplatnění svých smluv, ztrátám kontraktů a ekonomickým škodám, které budou muset být sanovány z městského rozpočtu. „Kontrolní výbor proto dnes vyzval Radu hl. m. Prahy k tomu, aby urychleně zjednala nápravu. Vytkl také Magistrátu, že nezpracoval analýzu aktuálního stavu procesů při zveřejňování smluv v městských firmách, tak, jak mu to uložila Rada,“ dodal Michálek.

Přílohy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články