Městské části budou moci na ubytování ukrajinských uprchlíků využít byty opravené z dotací od Prahy

04. 03. 2022
Městské části budou moci na ubytování ukrajinských uprchlíků využít byty opravené z dotací od Prahy

Městské části, kterým Praha poskytla dotace na opravu bytů z Fondu rozvoje dostupného bydlení (FRDB), budou moci tyto byty využít k ubytování ukrajinských uprchlíků prchajícím před ruskou válečnou agresí. Za běžné situace jsou tyto byty obsazovány na návrh Prahy po dobu 10 let od poskytnutí dotace.

„Vzhledem k bezprecedentní situaci, kterou ruská invaze a vraždění civilního obyvatelstva Ukrajiny představují, jsme umožnili městským částem využít k ubytování ukrajinských uprchlíků byty, které jsou jinak dle pravidel obsazovány na návrh města,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Podmínkou tohoto postupu ze strany městských částí je, že městská část za každý byt opravený z FRDB využitý na pomoc ukrajinským uprchlíkům vyčlení na stejný účel alespoň jeden byt ve své správě, který z prostředků FRDB opravený nebyl. Tím se počet poskytnutých bytů zdvojnásobí. Další podmínkou je, že na tyto účely nebudou využity byty, na něž již Praha zaslala návrh na pronájem bytu konkrétní domácnosti.

Městské části takto mohou potenciálně využít až desítky bytů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články