Březina s Kleslovou rozdělí 360 milionů na sport

18. 02. 2015
Březina s Kleslovou rozdělí 360 milionů na sport

Předsedou grantové komise pro sport a tělovýchovu se má podle radní Novákové stát Karel Březina. Sekundovat mu pak bude Radmila Kleslová. Tento návrh nás jako zastupitelský klub Pirátů znepokojuje. Zastupitel za ČSSD Karel Březina byl před čtyřmi měsíci pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu. Nominantka Radmila Kleslová je bývalou spolupracovnicí Státní bezpečnosti, není členskou zastupitelstva a dle nám dostupných informací postrádá odbornost v oblasti sportu (kromě toho, že je profesionální politickou přeběhlicí).

Tito dva členové jsou ale jen špičkou ledovce. Grantové komise by dle našeho názoru obecně měly být složeny z nepolitických odborníků na dané téma, aby tvořili jakousi protiváhu reprezentace politické. Politici by v takových případech měli mít spíše korektivní funkci. Třeba složení grantové komise pro kulturu je diametrálně odlišné - téměř všichni členové komise jsou externisté (jejich odbornost můžete posoudit sami). Na kulturní granty přitom Praha vyčleňuje méně peněz než na granty sportovní (zhruba 300 milionů korun ročně).

Grantové komise jsou poradní orgány Rady hlavního města Prahy, které ze žádostí o granty vybírají ty, které mají být uděleny. V oblasti sportu a tělovýchovy například přišly v minulých letech žádosti o granty za více než miliardu, ale přiděleny byly přiděleny ve zhruba třetinové výši. Rozpočet na sportovní granty se navíc oproti minulému roku bude navyšovat ze 310 milionů na necelých 360 milionů.

Po projednání v grantových komisích návrhy procházejí ještě Radou a příslušným výborem zastupitelstva. Konečné slovo při přidělování grantů má nakonec zastupitelstvo, ale právě grantová komise je prvním a nejdůležitějším filtrem žádostí o ně. Nepolitické obsazení těchto komisí je dle našeho názoru důležitým antikorupčním prvkem.

Vyzýváme radní Novákovou, aby svůj návrh přehodnotila a dále popřípadě i Radu hl. m. Prahy, aby s tímto návrhem nesouhlasila.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články