Návrh Pirátů k omezení trafik v městských firmách

Návrh Pirátů k omezení trafik v městských firmách

Na programu zasedání pražského zastupitelstva, které pokračuje ve čtvrtek 5. listopadu, byl zařazen bod „k problematice členství JUDr. Radmily Kleslové v orgánech akciových společností města“. Piráti jsou si vědomi, že angažmá Radmily Kleslové v městských firmách je jen špička ledovce, a proto předložili návrh, jak celý proces nominací do městských firem zprůhlednit.

Podstatou Pirátů je…

1) Zřízení nominační komise, která bude shromažďovat životopisy uchazečů o práci v městských společnostech a posuzovat jejich odbornost. 2) Oddělení politických a odborných pozic ₋ chceme, aby bylo jasně deklarované, zda jsou lidé v dozorčích radách nominováni jako političtí zástupci vedení města, opozice, nebo jako odborníci. Podle návrhu Pirátů má být politických nominantů maximálně 50 %. 3) Chceme výrazně zvýšit průhlednost celého procesu a zdokumentovat, co členové představenstev a dozorčích rad dělají. Má být jasné, kdo jednotlivé nominanty navrhl a členové dozorčích rad mají vykazovat činnost stejně jako neuvolnění zastupitelé.

Adam Zábranský, zastupitel za Piráty, k návrhu říká „Předložili jsme kompromisní variantu návrhu, tak aby byl v zastupitelstvu průchozí. Především chceme, aby nominační proces v městských firmách získal nějaký řád, aby bylo jasné, co zástupci města v dozorčích radách dělají a aby bylo jasné, zda jsou lidé do městských firem nominováni jako odborníci, nebo jako zástupci politické reprezentace.“

Piráti již v pátek oslovili všechny pražské zastupitele s žádostí o podporu návrhu. Hlasování o tomto usnesení pro nás bude významný signál, zda má vůbec smysl pokoušet se v Praze sestavit protikorupční koalici.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články