Praha nepotřebuje protikorupční strategii, ale protikorupční opatření

05. 05. 2015
Praha nepotřebuje protikorupční strategii, ale protikorupční opatření

Rada hl. m. Prahy bude na dnešním jednání projednala zadání Protikorupční strategie hlavního města Prahy pro roky 2015 - 2018. Výsledkem předchozí protikorupční strategie je pouze box na podněty v budově magistrátu a neaktualizovaný protikorupční portál.

“Při této příležitosti bychom chtěli Radě připomenout, že zavádět protikorupční opatření lze i bez schválené strategie. Z jejího dosavadního působení to vypadá, že si tento fakt tak úplně neuvědomuje. Rada totiž od svého zvolení neschválila žádné protikorupční opatření, na což jsem upozorňovali již před dvěma měsíci, říká Adam Zábranský, zastupitel Pirátů, a doplňuje: “Sestavili jsme seznam jednoduchých kroků, které může Rada případně Zastupitelstvo přijmout bez velkých průtahů, a které na rozdíl od nějaké strategie doloží, že to s bojem proti korupci Praha myslí vážně.”

  • Zlepšení stavu zveřejňování smluv. V současnosti smlouvy nezveřejňují městské firmy ani příspěvkové organizace (a když už ano, tak velmi kusovitě). Způsob, kterým smlouvy zveřejňuje hl. m. Praha, je nedostatečný, navíc se nejsou zveřejňovány faktury a pohledávky. O závažných nedostatcích současného stavu jsme informovali již před půl rokem. Připravili jsme návrh, který by stav zlepšil. Tento návrh se nám nepodařilo zařadit na program zasedání a následně jsme ho projednali na legislativním výboru. V současnosti schválení opatření směřujících ke zlepšení systému zveřejňování smluv závisí na Radě.

  • Zpřístupnění jednání Rady opozici a veřejnosti. Na jednání Rady se probírají ty nejdůležitější otázky hlavního města. Proto by jednání Rady mělo být otevřené i pro zástupce opozice (např. předsedy jednotlivých zastupitelských klubů). Primátorka Krnáčová také před volbami slibovala streaming z jednání Rady, který nebyl zaveden. V návrhu na Pirátů na zveřejňování smluv se počítá s tím, že by všechny smlouvy jdoucí na Radu byly zveřejněny již 5 dnů před jejich projednáním.

  • Zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů i vedoucích zaměstnanců Magistrátu. Veřejnost by měla znát majetkové poměry lidí, kteří rozhodují o budoucnosti Prahy. Rychlá zbohatnutí budou více na očích.

  • Dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím. Magistrát například stále odmítá poskytovat žadatelům informace platy vyšších úředníků. Ministerstvo vnitra už v jednotlivých případech, opakovaně, nejméně 10krát, zrušilo rozhodnutí o utajení platů úředníků pro nezákonnost.

  • Normální odměňování úředníků. Kdyby magistrát dodržoval zákon o svobodném přístupu k informacím, zjistilo by se, že někteří úředníci mají platy nepřiměřeně nízké a jiní naopak nepřiměřeně vysoké. Problém je, že tabulkové platy platí pro samosprávy pro celou Českou republiku a nedosahují platů na státních úřadech ani tržních podmínek. Úředníci se tak musí spoléhat na osobní ohodnocení a odměny, takže jsou plně závislí na plnění příkazů “těch nahoře”. Kvalitní odborníci se musí najímají přes dceřiné městské akciové společnosti, kde na to není vidět. Proto by bylo lepší zvýšit standardní výši osobního ohodnocení úředníků a odměny udělovat podle prokazatelného plnění úkolů.

  • Vyhrazení zastupitelstvem rozhodovat o majetkoprávních úkonech nad 50 milionů Kč. V současnosti Rada hl. m. Prahy sama rozhoduje např. o uzavírání nájemních smluv k nemovitostem, i když je nájemné třeba 100 milionů korun ročně. V minulosti tak bylo možné, aby Rada uzavřela smlouvu na pronájem Škodova paláce dokonce za 250 milionů ročně, aniž by o tom rozhodovalo zastupitelstvo.

  • Jmenovité hlasování rady a výborů. V zápisech ze jednání Rady a výborů zastupitelstva se dnes neuvádí jmenovité hlasování jednotlivých členů těchto orgánů. V řadě případů potom nelze určit odpovědnost za přijatá rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že jmenovité hlasování členů rady přispěje k větší odpovědnosti za učiněná rozhodnutí.

  • Městské firmy pod kontrolou. Rada by měla přijmout takové úpravy stanov městských firem, aby byly pod srovnatelnou kontrolou jako orgány města. Přístup k učetnictví a smlouvám městských firem je dnes výrazně horší než je standard celého úřadu. Řada městských firem nezveřejňuje informace, které jim ukládá zveřejnit zákon.

  • Kontroly na magistrátu. Zatímco nábytek se na magistrátu eviduje do posledního kusu, neexistuje zde interní kontrolní oddělení. Mělo by zajišťovat z pověření ředitele magistrátu kontrolu výkonu působnosti jednotlivými odbory v samostatné působnosti. Zatímco odbor kontrolních činností kontroluje podřízené subjekty a vnitřek magistrátu jen na žádost, oddělení interního auditu se soustředí na systémové chyby, nikoliv na kontroly a vyvození konkrétních důsledků.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články