Praha zprovoznila další část cyklostezky A1 mezi Stromovkou a ulicí Varhulíkové

26. 04. 2024
Praha zprovoznila další část cyklostezky A1 mezi Stromovkou a ulicí Varhulíkové

Hlavní město prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) otevřelo novou část páteřní cyklotrasy A1 od mostu Barikádníků po ulici Varhulíkové v Holešovicích. Vznikla podél levého břehu Vltavy společně s částí nového parku U Vody, který revitalizuje městská část Praha 7 a jehož součástí je i venkovní posilovna a mobiliář. Zvýšena byla také bezpečnost provozu v navazující části ulice Varhulíkové metodami taktického urbanismu.

„V roce 2024 máme v plánu stavět hned na třech úsecích levobřežní cyklotrasy A1 a již dnes otevíráme první z nich. Nová cyklostezka vytváří propojení Trojského mostu, mostu Barikádníků a Libeňského mostu a vzniká tak alternativa k pravobřežní cyklotrase A2. Ta v tomto úseku na druhém břehu Vltavy zatím vede po úzkém chodníku v kombinaci s cyklopruhem a její přestavbu na bezpečnou stezku teprve projektujeme. V navazující ulici Varhulíkové, kudy budou cyklisté jedoucí po cyklotrase A1 ze stezky pokračovat, jsme navíc ve spolupráci s městskou částí Praha 7 realizovali úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu v ulici metodou taktického urbanismu – nízkonákladovými nestavebními úpravami. Vznikla tak nová cykloobousměrka, dva nové přechody pro chodce, bezpečně oddělený prostor pro pěší a vymezila se parkovací místa pro místní obyvatele,” říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora pro oblast dopravy, a dodává: „Za situace, kdy město nemá dostatek finančních prostředků, jde o výhodný způsob, jakým rychle proměňovat veřejný prostor města tak, aby byl lidem vstřícnější a atraktivnější. Tato opatření lze navíc realizovat zkušebně a následně je lze na základě vyhodnocení upravovat.”

„Podporujeme všechny druhy dopravy, včetně té cyklistické. A totéž se týká budování cyklostezek tam, kde je to rozumné a neohrožuje to cyklisty ani okolí,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Praha 7 má jeden z nejdelších vltavských břehů v celém hlavním městě, a ještě před pár lety jeho převážná část nebyla upravená pro kvalitní využití a často dokonce ani přístupná. Jsem velmi rád, že se postupně daří ztracená místa podél řeky vracet Pražanům. V současné chvíli je možné se bez omezení dostat na kole či pěšky z dolních Holešovic od železničního mostu v ulici Varhulíkové podél řeky na cyklostezku mezi mostem Barikádníků a Trojským mostem a dále až do Stromovky a zpátky. Zároveň jsme již mohli také otevřít část nově připravovaného parku U Vody, kde je k dispozici nové posezení, venkovní posilovna či vyhlídky a přístupy k řece. Celý park bude dokončený v průběhu léta tohoto roku,“ připojuje se starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Stavba cyklostezky byla rozdělena na dvě etapy v koordinaci s revitalizací brownfieldu podél řeky, kde vzniká nový park U vody, který zde buduje městská část Praha 7.

Etapa I je pěším korzem v parku podél řeky a je situována mezi stávající železniční vlečkou a břehem Vltavy v úseku od ulice Varhulíkové (Holešovický přístav) po most Barikádníků, kde se napojuje na již hotovou část cyklostezky A1 procházející územím developerského projektu GEONE MARINA PROJECT/PORT7. Je navržena s asfaltovým povrchem v šířce 2 metry a délce 460 metrů. Součástí je též úprava povrchů v místě vjezdu do Holešovického přístavu dlažbou z drobné žuly.

Etapa II je situována mezi ulicí Varhulíkové u domu č.p. 1398/2 a již zrealizovanou částí cyklostezky A1 končící před mostem Barikádníků. Součástí stavby je i výsadba 10 kusů nových stromů do prostoru parku U vody. Společná stezka pro chodce a cyklisty je dlouhá 240 metrů a široká 4 metry s asfaltovým krytem.

Druhá polovina parku je v současnosti stále uzavřena a pokračují zde stavební práce. MČ Praha 7 je plánuje dokončit v polovině léta.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti vyrazili na velkou jarní cyklojízdu
14.05.2018

Piráti vyrazili na velkou jarní cyklojízdu

V sobotu 12. května se v Praze uskutečnila velká jarní cyklojízda. Účastnili se jí i Piráti, včetně kandidátů za Piráty do zastupitelstva hlavního města Prahy v říjnových volbách. Navíc na Václavském náměstí vystoupil Viktor Mahrik,...