Piráti: V Praze by se dalo šlapat, pokud by vedení města chtělo

06. 04. 2017
Piráti: V Praze by se dalo šlapat, pokud by vedení města chtělo

Piráti už se nemohou koukat na nezájem pražské koalice o cyklistiku. V Praze stále platí koncepce z doby Pavla Béma. Vedení města však nerealizuje ani minimum podle této koncepce, tj. aby pátěřní cyklotrasy byly zavedené v územním plánu a aby se při rekonstrukcích silnic myslelo i na cyklisty. Praha tak v cyklistice zaostává za jinými metropolemi.

„Z vlastní zkušenosti mohu říct, že daleko větší problémy než terén jsou pro cyklistu obava o zdraví a nemožnost kolo bezpečně zaparkovat. Praha se musí soustředit na odstraňování míst, kde je jízda na kole o život,“ říká pirátský zastupitel Ondřej Profant.

„Bikesharing má v Praze velký potenciál, ale pro začátek by město mělo přestat házet klacky pod nohy stávajícím provozovatelům a řešit zásadní problémy s cyklistickou infrastrukturou, nedostatkem stojanů v ulicích počínaje a pro cyklisty velmi nepřívětivými mosty konče. Potom bude na místě budovat městský bikesharing napojený na MHD,“ říká Mikuláš Ferjenčík, zastupitel za Piráty v Praze.

„Chceme, aby měl Pražan možnost spojit dopravu s rekreací stejně jako obyvatel Berlína nebo San Francisca. Naši vizi cyklistiky předložíme radě města. Navrhujeme jí výstavbu nových stojanů na 28 místech v centru města. Cyklista zaparkuje u každé významné instituce v centru města a kola nebudou stát v cestě,“ shrnuje Jakub Michálek, předseda klubu Pirátů v ZHMP.

Piráti své návrhy shrnuli ve stručném dokumentu, který shrnuje stávající problémy cyklodopravy v Praze a jejich možná řešení (viz níže). Protože chceme jít příkladem i osobně, opět jsme se přihlásili do soutěže propagující cyklistiku “Do práce na kole” a vyzýváme ostatní politické kluby na souboj.


Pirátská vize cyklodopravy v Praze

Vize

 • Chceme město, kde se člověk snadno přepraví na kratší vzdálenosti i na kole jako třeba v Berlíně, San Franciscu nebo Pardubicích.
 • Cyklistika není jen rekreace, ale v moderním městě má velký dopravní potenciál.
 • Chceme, aby se člověk dostal snadno z jednoho místa, kam potřebuje, a cyklotrasy na sebe navazovaly (v parcích, ulicích apod.), a to i na cyklotrasy ve Středočeském kraji.
 • Nechceme, aby lidi odrazoval od cyklistiky strach ze srážky s automobilem.
 • Systém by měl být postaven na kombinaci soukromého vlastnictví kol a bikesharingu. S růstem počtu kol v ulicích poroste význam bikesharingu (snadnější dostupnost).
 • S rozvojem elektrokol můžou jezdit na kole např. i senioři. Též pomahají vyrovnat se s kopcovitostí Prahy.

Problémy infrastruktury a jejich řešení

 • Investice do cyklodopravy jsou výrazně podhodnocené (a to i vzhledem k relativně malému podílu cyklodopravy na vykonaných cestách). Podporujeme jejich razantní zvýšení a důsledné sledování a vyhodnocení plánu investic v cyklodopravě na Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
 • Budeme trvat na tom, aby podstatné části cyklogenerelu (plánu cyklotras) byly zahrnuty do návrhu nového územního plánu. Je nutné, aby s touto prioritou města byli seznámeni všichni zodpovědní úředníci.
 • Při rekonstrukcích a stavbě nových silnic má být cesta pro cyklisty integrální součástí dopravního řešení (již je schváleno Radou hl. m. Prahy, ale hlavně se to musí dostat do praxe). Součástí zprávy o projektu by mělo být též zhodnocení prostupnosti a návaznosti pro cyklisty.
 • Je třeba vyřešit problémová místa (např. křižovatka u Bulhara). Vedle povinných prvků (jízdní pruhy) by bylo dobré zavést i dobrovolné značení informující řidiče i cyklisty (např. doporučená trasa průjezdu). Podporujeme zachování a rozvoj v praxi osvědčených prvků jako jsou cyklo-obousměrky.
 • Historické centrum Prahy je přeplněné velkým počtem aut a chybí zde bezpečný veřejný prostor, ať už pro pěší nebo cyklisty. Proto Piráti prosazují rychlou a úspornou dostavbu vnitřního a vnějšího okruhu a další klíčové infrastruktury, která část aut odvede, při současném snížení kapacity a zpomalení provozu v centru.
 • V současné době plánují a realizují cyklodopravní projekty a značení v celé Praze cca 6 úředníků TSK, další 3 na Magistrátu zpracovávají materiály pro orgány města a komunikují s městskými částmi. Aby se vybudovala dostatečná infrastruktura, je potřeba podstatně zvýšit počet lidí na TSK, kteří se cyklodopravě věnují. Podporujeme navýšení rozpočtu TSK za tímto účelem nejméně na dvojnásobek.
 • Podporujeme vybudování stojanů na kola u veřejných institucí, jako jsou školy nebo knihovny a u stanic metra, železnice a parkovišť, zejména v centru města (včetně hlídání a dobrého zámku, výjimečně a v podložených případech i parkovací domy pro kola). Magistrát vlastní v centru města dost pozemků, které nejsou svěřeny městským částem, a stojany na nich může vybudovat, i když to městská část Praha 1 blokuje. Současný program budování stojanů na požadavek městských částí je dobrý, ale nestačí.
 • Radní a starostové by měli osobně a velmi intenzivně jednat s majiteli o výkupu vytipovaných pozemků, flexibilně přizpůsobovat trasu majetkoprávním poměrům, nabízet majitelům výměnou jiné pozemky či protiplnění v souladu se zákonem nebo zřizovat věcná břemena. Projednání majetkoprávních tisků v orgánech města se musí zrychlit.

Kritická místa

Seznam míst, které jsou pro cyklisty nepříznivé a je třeba tuto situaci řešit:

 • Vyšehradská skála
 • Železniční most na Výtoni
 • Hlávkův most (strana na P7)
 • Most Barikádníků
 • Jiráskův most
 • Povltavská
 • Karlovo náměstí
 • Štěpánská ulice
 • Masarykovo nádraží (např. cyklospojení Florenc-Hlavní nádraží)
 • Okolí Smíchovského nádraží (neprůjezdnost nadraží, přilehlé ulice jsou silně přizpůsobeny autům)
 • křižovatka U Bulhara
 • Magistrála včetně Nuselského mostu
 • Bílá Hora: propojení přes Bělohorskou

Místa s velkým potenciálem pro rozvoj

 • trasy podél vodních toků
 • trasy podél (bývalých) železničních tratí, trasa do Kladna
 • Bike and ride u stanic metra i železnice

Bikesharing a PID

 • Dopravní podnik hl. m. Prahy vypsal z rozhodnutí Rady primátora Tomáše Hudečka velkou zakázku na 100 mil. pro bikesharing (sdílení kol), která ovšem byla připravena zcela neadekvátně. Největšího skutečného provozovatele bikesharingu v ČR (Rekola) však účelovými kritérii ze zakázky vyloučil. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže megazakázku zrušil kvůli diskriminaci.
 • Podle názoru Pirátů megazakázka na 100 milionů na bikesharing nemá smysl, dokud nebude vybudována aspoň základní infrastruktura města pro cyklodopravu (viz výše). Do té doby se můžou dále rozvíjet městem nedotované formy bikesharingu, jako jsou třeba Rekola.
 • Rada města by se měla zasadit o jednoznačná a přívětivá pravidla pro komerční bikesharing, včetně podmínek pro dotace (např. slev na zábory pro stojany).

Pražskou integrovanou dopravu (PID) vnímáme jako veřejnou službu, která sjednocuje dopravní systémy na území Prahy (včetně návaznosti na parkování). Cílový stav by měl být, aby bikesharing byl součástí PID, například:

 • aby data o poloze kol jednotlivých provozovatelů byla sdílena a při hledání spojení na mobilu nám aplikace nabídla i nejbližší kolo s odhadem délky cesty,
 • aby v rámci ročního kupónu či parkovací karty byl i kredit na bikesharing,
 • Prozkoumat možnost tarifů a jízdenek na MHD pro cestující s jízdním kolem.

Zdroje

 • Projekt Prahou na kole
 • Mapa projektu Prahou na kole
 • Statistiky užití jednotlivých cyklotras
 • Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v HMP do r. 2020: R-1776
 • Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 544 ze dne 29. 4. 2003 k návrhu dalšího rozvoje systému cyklistických tras na území hl. m. Prahy po roce 2002 - stanoví povinnost počítat s cyklistikou při projektování
 • Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1776 ze dne 26. 10. 2010 ke Koncepci rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. městě Praze do roku 2020
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti vyrazili na velkou jarní cyklojízdu
14.05.2018

Piráti vyrazili na velkou jarní cyklojízdu

V sobotu 12. května se v Praze uskutečnila velká jarní cyklojízda. Účastnili se jí i Piráti, včetně kandidátů za Piráty do zastupitelstva hlavního města Prahy v říjnových volbách. Navíc na Václavském náměstí vystoupil Viktor Mahrik,...