Koalice na desítce cenzuruje informace zastupitelům

18. 02. 2015
Koalice na desítce cenzuruje informace zastupitelům

Zastupitelský klub Pirátů v hl. m. Praze razantně vystoupil proti cenzuře opozičních zastupitelů na Praze 10. Kočkopes ANO, ODS, ČSSD a Zelení, vedený Radmilou Kleslovou odřízl opozičním zastupitelům přístup k informacím. Na příkaz tajemníka tajemníka Martina Slavíka a nezákonné zásady odpírání informací zastupitelům upozornila zastupitelka za Piráty na Městské části Praha 10 Olga Richterová.

Osobně nesnáším, když se úředníci vydávají na první pohled protizákonná rozhodnutí, aniž by jim za to hrozily jakékoliv sankce. Jde o prosté zneužití moci. Skoro vždy to je na objednávku politiků.

Proto jsem požádal odbor kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, aby uvedené nezákonné opatření tajemníka pozastavil. V tomto podnětu jsem uvedl příklady nezákonného odpírání informací zastupitelům:

  • je jim bráněn přístup k informacím z minulého volebního obodbí,
  • je protizákonně dlouhá lhůta na poskytnutí až 30 dnů (zákon stanoví 15 dnů),
  • je protizákonně stanovena možnost žádat úhradu,
  • je omezováno právo získávat informace z přenesené působnosti, kdy se týká zastupitelstva,
  • je omezena forma poskytování informací jen na nahlížení,
  • je zákaz poskytování interních norem, podle kterých je řízen úřad,
  • je zákaz poskytovat informace o pracovněprávních vztazích se zaměstnanci (tj. kdo má nadstandardní odměny, jaké mají kvalifikační předpoklady a kontakty na politiky),
  • je stanovena protiprávní povinnost anonymizovat všechny údaje o obchodním tajemství, i když se týkají činnosti zastupitele,
  • zastupitel je před poskytnutím informací neoprávněně donucen podepsat prohlášení o mlčenlivosti apod.

Uvedeným opatřením je zasaženo právo zastupitelů na informace zaručené zákonem (zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve spojení se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Požádal jsem proto, aby Magistrát hl. m. Prahy pozastavil výkon celého uvedeného opatření a stanovil tajemníkovi Městské části Praha 10 lhůtu jednoho měsíce k nápravě (§ 110 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.). Při nezjednání nápravy musí úřad podat návrh soudu na zrušení opatření.

Uvedené opatření tajemníka zásadně zasahuje do zákonem stanovených samosprávných mechanismů Městské části Praha 10 a naprosto nedemokraticky omezuje práva zastupitelů. Je smutnou vizitkou toho, jak panující koalice paroduje otevřenost.

Pirátští zastupitelé budou i nadále využívat zákonných možností, které jim svěřili voliči, aby vymýtili snahy starých struktur o cenzuru opozice a zastali se práva občanů na informace, které jsou předpokladem dobré samosprávy!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články