Nikol Marhounová

Nikol Marhounová se narodila 28. 10. 1989. Pochází z Pištína u Českých Budějovic. Od roku 2014 bydlí v Praze. Je předsedkyní místního sdružení Pirátů na Praze 3. Od roku 2018 je předsedkyní Komise pro sociální politiku Rady Městské části Praha 3, místopředsedkyní Komise pro sociálně právní ochranu dětí tamtéž, a členkou Výboru pro sociální politiku ZHMP.

Studium absolvovala v Plzni. V roce 2012 dokončila bakalářské studium Psychologie se zaměřením na vzdělávání, a v roce 2014 magisterské studium Sociální práce a sociální politiky. Zároveň absolvovala pětiletý akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii.

Během studia psychologie se věnovala dobrovolnictví, které ji nasměrovalo více k sociální práci. Z tohoto důvodu se rozhodla navázat magisterským studiem zaměřeným spíše na sociální oblast.

Ještě před dokončením studia začala pracovat v neziskové organizaci, která se věnuje náhradní rodinné péči. Později se tamtéž stala metodičkou doprovázení.

Nikol rovněž několik let působila v organizaci, která se zaměřuje na podporu dětí s Asperegerovým syndromem, a jejich rodin.

V současné době se věnuje především psychoterapii, péči o duševní zdraví, a jejím propojením se sociální oblastí.