Ing. Kornélia Gottmannová

konzultantka činností v oblasti leadershipu

Kornélia Gottmannová (* 24. června 1972) je absolventkou VŠCHT Praha, obor Fyzikální chemie. V současné době je místopředsedkyní MS Praha 9. Piráty též zastupuje v zastupitelstvu městské části Praha 9 a byla členkou dozorčí rady společnosti Pražské služby.

Během své desetileté manažerské praxe pracovala na různých úrovních řízení: od vedoucího malého týmu po úroveň B-1. Má zkušenosti z managementu provozních i obchodních týmů v různých oborech průmyslu a obchodu (olejářský průmysl, logistika, odpadové hospodářství). Od roku 2006 pracuje v oblasti rozvoje lidí jako lektor, kouč a konzultant. Ve výběrovém řízení byla zvolena do dozorčí rady společnosti Pražské služby a.s.

Pracovala deset let v managementu mezinárodních korporací, z toho dva roky jako obchodní ředitelka firmy zabývající se nakládáním s odpady. Momentálně se zabývá konzultační činností v oblasti leadershipu a strategie řízení. Jejím hlavním cílem v Pražských službách je dohlížet na to, aby Pražské služby jako klíčový partner Prahy v oblasti péče o životní prostředí a souvisejícího vzdělávání, plnily svou zásadní roli: Udávat směr na poli odpadového hospodářství, údržby komunikací a zeleně. Dále se zaměřuje na rozkrytí majetkových vztahů a finančních a materiálových toků a na prověřování, zda nedochází k nějakým únikům a podezřelým transakcím a zda se dodržuje legislativní rámec (vztah k životnímu prostředí, k orgánům státní správy a samosprávy, k občanům apod.)