Jaroslav Němec

Jaroslav Němec (* 14. srpna 1978) se narodil v Ostravě. Žije a pracuje v Praze. Je činný v oblasti umělecké tvorby, občanských aktivit a politiky. Je kurátorem Kabinetu architektury, který je jediným členem ICAM (Mezinárodní konfederace architektonických muzeí / International Confederation of Architectural Museums) v České republice. V rámci sdružení pořádá kulturní akce a výstavy, především o architektuře v Ostravě, Praze, Brně, Bratislavě (SK), Glivicích (PL), Vratislavě (PL) a dalších městech.