Město rozšířilo seznam profesí důležitých pro jeho chod. Dětem zaměstnanců bude poskytnuta péče

10. 11. 2020
Město rozšířilo seznam profesí důležitých pro jeho chod. Dětem zaměstnanců bude poskytnuta péče

Hlavní město představuje hlavní závěry exkluzivního průzkumu veřejného mínění od agentury STEM. Kromě obecného vnímání situace kolem pandemie průzkum zjišťoval, jak jsou lidé informováni o opatřeních, jak je hodnotí, jak důvěřují v souvislosti s řešením epidemie vybraným institucím nebo jaké má situace ekonomické dopady na jejich domácnost. Šetření se mezi 20. a 22. říjnem zúčastnilo 1 041 dospělých Pražanů, jde o reprezentativní vzorek.

„Naší povinností coby volených zástupců je snažit se co nejlépe porozumět tomu, jak Pražané vnímají současnou situaci související s pandemií COVID-19. Jsem rád, že z průzkumu vyplývá, že ji většina Pražanů zvládá relativně dobře a je obeznámena s platnými pravidly. Pro občany v horší situaci hledáme na základě získaných dat vhodné řešení,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Průzkum agentury STEM pro pražský magistrát ukázal, že Pražané zvládají situaci v kontextu opatření souvisejících s koronavirem celkem bez problémů (54 %) či s menšími problémy (36 %). Tři čtvrtiny respondentů zhodnotily svou ekonomickou situaci pozitivně – pro 32 % je snesitelná a podle 42 % se jejich domácnosti po finanční stránce nedotkla.

Pro 93 % respondentů je jasné, jak se v této epidemii chovat a jaká omezení dodržovat, a 83 % dotazovaných Pražanů ví, jak postupovat v případě podezření na nákazu koronavirem. Téměř dvě třetiny Pražanů považují platná preventivní opatření za přiměřená, 21 % se pak domnívá, že by měla být dokonce přísnější. Naprostá většina Pražanů považuje za zásadní dodržování pravidla tzv. 3R - nošení roušky, dodržování rozestupů a mytí rukou.

„Velmi si cením disciplíny Pražanů, co se týká dodržování aktuálních opatření. Je to koneckonců znát i na klesajícím denním počtu nově nakažených. Ještě ale nemáme vyhráno a v boji s pandemií teď nesmíme polevit,“ uvádí primátor Zdeněk Hřib.

Ve srovnání s preventivními a bezpečnostními opatřeními jsou lidé podstatně kritičtější k opatřením v ekonomické oblasti. 42 % dotazovaných je nepovažuje za správná, to je podstatně více než v dubnu (27 %). Téměř třetina pak tato opatření považuje za nesrozumitelná. V dubnu se takto vyslovilo pouze 16 % Pražanů.

Při čerpání informací o koronaviru Pražané nejvíce důvěřují praktickým lékařům, epidemiologům a hygienikům a svým blízkým. Naopak politiky považují za méně důvěryhodné zdroje informací o koronaviru, stejně jako vystoupení populárních osobností.

Celých 60 % Pražanů se domnívá, že hlavní město krizovou situaci a její dopady zvládá. 54 % v této věci důvěřuje vedení své městské části. Do vlády ČR tuto důvěru vkládá pouze 40 %, v případě Ústředního krizového štábu se jedná o 53 %. Pro dvě třetiny Pražanů je důležité, jakou roli v řešení krize hraje hlavní město. Ještě více respondentů (68 %) se domnívá, že jejich bezpečnosti je v Praze v krizové situaci věnována dostatečná pozornost.

Pražané se ale obávají více toho, že se koronavirem nakazí jejich blízcí (76 %), než že se nakazí oni sami (61 %). Obava z vlastní nákazy oproti dubnu vzrostla, tehdy se obávalo 50 % respondentů. Starší lidé se výrazně více obávají, že se sami nakazí (71 %), mezi nejmladšími respondenty ve věku 18 až 29 let se nákazy obává pouze 30 %.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články