Praha nesouhlasí s nošením roušek ve školách a apeluje na zrušení tohoto pravidla

07. 06. 2021
Praha nesouhlasí s nošením roušek ve školách a apeluje na zrušení tohoto pravidla

Jménem hlavního města Prahy byl dnes zaslán ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a na vědomí ministru školství Robertu Plagovi dopis s apelem na zrušení povinnosti žáků mít zakryté dýchací cesty při výuce ve školách. Tímto vysloveným nesouhlasem se Praha připojuje ke Svazu měst a obcí ČR, který dne 25. května 2021 požádal ministerstvo zdravotnictví o přehodnocení tohoto pravidla.

„Současné stoupající teploty a počátek léta pro žáky našich škol znamená ještě vyšší diskomfort při dlouhodobém nošení ochranných pomůcek, než v předchozích chladnějších týdnech a měsících. V Praze dbáme prioritně na bezpečnost prostředí v našich školách a jsme i krajem, kde se významně rozšířilo používání přesnějších PCR testů při testování žáků. Jsme připraveni s Vaší pomocí i od září dohodnout kapacity pražských laboratoří tak, abychom při nástupu žáků do nového školního roku byli schopni spustit skutečně plošné testování PCR metodou,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Od 12. dubna 2021 do dnešního dne bylo na území hlavního města provedeno celkem 794 562 testů u žáků základních a středních škol a 152 273 testů u zaměstnanců škol. Z toho bylo konfirmováno metodou PCR pouze 98 pozitivních nálezů, tedy pouhé 0,01 % ze všech odebraných vzorků.

„Nošení roušek ve školách vzhledem ke stávající epidemické situaci nedává smysl. Vláda by měla vyslyšet páteční doporučení Mezioborové skupiny pro epidemické situace, podle kterého by v regionech s nízkým výskytem nákazy nemusela pokračovat povinnost děti ve školách nosit ochranu dýchacích cest. Ze všech provedených testů v posledních dnech bylo v Praze potvrzeno PCR metodou jako pozitivních jen jedna setina procenta,” sdělil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Od povinnosti mít zakrytá ústa jsou osvobozeny děti v mateřských školách, které nemusí nosit roušky, ani respirátory. Žáci na základních školách musí mít ústa zakrytá alespoň chirurgickou rouškou, a to po celou dobu své přítomnosti ve škole. Výjimku mají pouze při hodinách tělocviku a zpěvu. Na nižších stupních víceletých škol postačují také chirurgické roušky, na vyšších stupních je nutné mít respirátor. Vysoké a vyšší odborné školy mají povinnost ochrany úst respirátorem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články