Z centra města zmizí křiklavé reklamní rikši

29. 03. 2021
Z centra města zmizí křiklavé reklamní rikši

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila záměr odstranit z veřejného prostoru Pražské památkové rezervace neoprávněně umístěné tříkolky s vozíky. Na nich jsou umístěny svítící reklamy lákající návštěvníky města k návštěvě nedalekých provozoven.

„Jedním z dlouhodobě neřešených a problematických bodů v rámci města je nelegálně umisťovaná reklama, ale i různé předměty podnikavců, kteří si tím snaží zatraktivnit svoje provozovny. Příkladem jsou neblaze proslulé rikši na Václavském a Staroměstském náměstí, ale i v ulicích Celetná a Karlova. Jejich odstranění bylo z pohledu města velice komplikované a z pohledu přestupkového práva téměř nemožné. Na základě analýzy, kterou si město nechalo zpracovat, jsme nakonec nalezli řešení. Město bude postupovat v souladu s paragrafem 14 odst. 1 občanského zákoníku tzv. svépomocí, kdy budeme tímto způsobem tyto objekty odstraňovat,“ uvádí radní pro oblast správy majetku Jan Chabr.

„Nevzhledné rikši a podobné vozíky zaparkované na jednom z nejstarších českých náměstí, nebo na Královské cestě hyzdily naše historické centrum několik let. Dlouhodobě byly mezery v zákonech zneužívané pro šíření tohoto vizuálního reklamního smogu. Jsem rád, že se podařilo najít způsob, jak tento estetický mor z města odstranit,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Praha.

Hlavní město se rozhodlo přistoupit k tomuto kroku na základě právní analýzy, kterou si nechalo vypracovat. Materiál se podrobně věnuje možnostem odstranění věcí či staveb, které se nacházejí bez právního titulu na veřejném prostranství v Praze. A zároveň popisuje právní postup hl. m. Prahy, jak docílit naplnění rozhodnutí podle svého vlastnického práva.

Analýza se však netýká pouze tohoto případu, ale řeší obecně problematiku nelegálně umístěných billboardů nebo stánků a kiosků stojících bez platné nájemní smlouvy a v rozporu s Tržním řádem.

Samotné odstranění rikš s nevzhlednými reklamními poutači v souladu s § 14 odst. 1 občanského zákoníku nyní zajistí odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy, a to nikoli pouze jednorázově, ale i opakovaně, pokud se problém bude v budoucnosti opakovat. Konkrétně by měly rikši zmizet z prostranství před objekty na adresách Václavské náměstí 18, Celetná 9, Staroměstské náměstí 16 a Karlova 14.

Hl. m. Praha se už dříve pokoušelo řešit situaci jinými způsoby, tehdy ale neuspělo. Například byl podán podnět na příslušný silničně-správní úřad, a to z důvodu neoprávněného užívání veřejného prostranství, dále byl podán podnět pro porušení nařízení 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se reguluje reklama šířená ve veřejných prostranstvích mimo provozovnu. A na místě byla také provedena kontrola ze strany odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení
04.03.2024

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje,...