Hřib starostovi Prahy 8: Vakcíny nejsou rozdělovány podle politického klíče, chaos v tom udělala vláda

20. 01. 2021
Hřib starostovi Prahy 8: Vakcíny nejsou rozdělovány podle politického klíče, chaos v tom udělala vláda

Vážený pane starosto,

jednoznačně souhlasím s tím, že v tuto chvíli díky postupu vlády vzniká chaos a aktuální prostředí nepřispívá k rovnoměrné a spravedlivé distribuci vakcín. My jsme od počátku usilovali o to, aby pokyny krajského koordinátora očkování byly závazné, nicméně nestalo se tak. Zásadní informace, jako například o plánu zřízení vysokokapacitního očkovacího centra ve Vysočanech, se dozvídáme z médií. Premiér se navíc 19. ledna na jednání s radou Asociace krajů nechal osobně slyšet, že máme zapomenout na to, že bychom řídili v Praze rozdělování vakcín. Důsledkem tohoto arogantního přístupu ze strany premiéra je i vámi popisovaný problém.

Chceme aby rozdělování vakcín řídil v Praze krajský koordinátor, který bude závazně určovat kdy a kam půjdou vakcíny v hlavním městě. Chceme zajistit jejich spravedlivé rozdělení mezi občany všech 57 pražských městských částí a jejich polikliniky, popřípadě další očkovací centra, která si pro tyto účely městské části plánují zřídit. Takto byla z naší strany koncipována role krajského koordinátora, ale nyní nám v tom osobně brání pan premiér.

Přestože s větší částí vašeho dopisu plně souhlasím, musím odmítnout tvrzení, že by rozdělování vakcín v Praze bylo záměrně řízeno magistrátem dle politické příslušnosti starostů městských částí. Vláda nyní neposkytuje krajům ani potřebné informace. Řízení očkování z pozice krajského koordinátora je v Praze odmítáno premiérem, jehož zájem je primárně v pózování před médii v nestátních očkovacích centrech. Tímto zájmem pana premiéra se pak řídí i distribuce vakcín v hlavním městě.

Přitom je vidět, že pokud se organizace očkování nechá na krajích a nezasahuje do toho vláda, tak věci fungují, jak mají. Prioritou pro nás bylo z první dodávky vakcín pokračovat v očkování zdravotníků a naočkovat seniory v pobytových zařízeních a jejich pečovatele. V domovech pro seniory jsme měli volné pole působnosti a očkování tam proto proběhlo úspěšně a podle plánu.

Hlavní město vytvořilo vlastní mobilní očkovací týmy, které obsluhovaly jednak domovy pro seniory, které měly problém dohnat svého praktika, nebo učitele ve školách. Vlastní pražské očkovací centrum chceme zřídit v rámci městské polikliniky ve Spálené ulici.

Minulý týden jsme svolali online poradu se starosty všech městských částí, které se účastnil i koordinátor očkování pro hlavní město. Právě na této poradě jsme s městskými částmi koordinovali další postup, vysvětlili jim situaci a zodpověděli všechny otázky, na které jsme znali odpověď. Byl představen i krajský koordinátor, takže městské části by se měli primárně se svými dotazy obracet na něj, místo posílání otevřených dopisů přes média.

Oceňuji také to, že mnoho městských části aktivovalo telefonní linky, na kterých poskytují podrobné informace o očkování a pomáhají s registrací. Informační linku zdarma má k dispozici i magistrát. Usilujeme o to, aby linky městské části měli speciální přístup do centrálního rezervačního systému a měli tak možnost pomáhat svým seniorům ještě účinněji.

Absolutně odsuzuji politické soupeření v této složité době, kdy jsme zcela odkázáni na dodávky vakcín od vlády a na to co nám pan premiér dovolí, nebo nedovolí. Nelze si však nevšimnout faktu, že řada pražských starostů městských částí hledá prostě jen cestu pomoci svým občanům v chaosu, který vláda vytvořila. Starostové městských částí nyní využívají přímé dohody se státními nemocnicemi, které vláda určila jako distribuční očkovací místa. S nimi se domluvili na počtu vakcín, které je možné vyhradit pro jejich seniory s tím, že dle kapacity nemocnice probíhá očkování buď uvnitř nemocnice a nebo samotnou aplikaci vakcíny zajišťuje městská část například ve své poliklinice Tyto dohody ostatně mají s nemocnicemi i starostové městských částí z ODS, protože jedním z příkladů je přímá spolupráce Prahy 2 a VFN, o které jsem se dozvěděl z facebooku místostarostky Prahy 2 za ODS. Magistrát toto neorganizuje, ostatně není nám to ani umožněno ze strany pana premiéra.

Pod tlakem premiéra došlo ostatně v Praze i ke zcela nepřijatelnému očkování státních úředníků a jejich příbuzných ve Státním zdravotním ústavu. Kdyby organizaci očkování v Praze řídil námi určený krajský koordinátor, tak by se to nestalo. Vakcína by byla směřována k rizikovým skupinám ve spolupráci s městskými částmi.

K Vašim dotazům:

  1. Zřizování nových očkovacích center, nebylo donedávna možné, takže magistrát neměl jak rozhodovat o žádostech o jejich zřízení. Pokud nějaká městská část nyní očkuje pomocí vlastní polikliniky nebo praktiků, tak nejde o samostatné očkovací místo, ale de-facto o detašované pracoviště konkrétní nemocnice, která je distribučním očkovacím místem. V takovém případě je zřízení takového detašovaného pracoviště rozhodnutím dané státní nemocnice a nejde o rozhodnutí magistrátu. Metodika ke zřizování skutečných nových očkovacích míst nám byla přidána z ministerstva 19. ledna a po vypořádání našich připomínek bude městským částem rozeslána zítra obvyklou cestou přes odbor bezpečnosti MHMP. Jedná se ale o metodiku ke zřizování nových plně veřejných očkovacích míst, která po přidělení vakcín budou nabízet časové sloty pro všechny registrované v centrálním rezervačním systému. Problém je však stále ten, že magistrát nyní nemá možnost rozhodovat o distribuci vakcín v hlavním městě a navíc vakcín je málo a příští týden se budou muset začít očkovat druhé dávky již rozočkovaných osob na stávajících očkovacích místech, kde jim byla podána první dávka.
  2. Zástupci praktických lékařů byli přizváni hned k prvnímu k jednání se zástupci distribučních očkovacích míst, které jsem svolal už na 30. 12. 2020. Tam jim byl představen krajský koordinátor a od té doby s ním mohou komunikovat napřímo. Ze strany praktických lékařů pro děti a dorost byla avizována nabidka pomoci několika desítek z nich v městském očkovacím centru, a nyní jsou k tomuto vyřizovány nutné formality (např. pracovnělékařské prohlídky). Pro jistotu jsme požádali národního koordinátora aby ministerstvo znovu předalo profesním organizacím praktických lékařů kompletní aktuální informace o vakcíně Astra Zeneca, která je plánována pro použití v ordinacích praktických lékařů. Při připomínkování národního plánu očkování jsme usilovali o to, aby si praktici mohli zkontrolovat v Centrálním registračním systému, kteří jejich pacienti už byli očkováni nebo jsou objednaní k očkování. To umožní praktikům cíleně a efektivně oslovovat své registrované pacienty s nabídkou očkování poté, co se je rozhodne vláda zapojit. Zatím však nebylo ze strany vlády potvrzeno, že tuto možnost v registračním systému budou praktičtí lékaři mít.
  3. Prioritizaci osob v očkovacím plánu určuje vláda. Preferuji nicméně, aby před pomocným personálem byli očkováni senioři, kteří patří k rizikové skupině. V tomto smyslu jsme i připomínkovali očkovací plán, nicméně většina našich připomínek byla odmítnuta. Co se týče informování stomatologů, tak nejefektivnější cestou k tomuto je jednoznačně jejich profesní komora, se kterou by však mělo komunikovat primárně Ministerstvo zdravotnictví.
  4. Bohužel nevím, od koho se k vám “dostala již několikátá verze” ohledně fungování mobilních očkovacích týmů. Plán očkování z 5. 1. 2021 však ve svém Dodatku 4 k Příloze 1 nazvaném “Organizace očkování na očkovacím místě” obsahuje k bodě 8 zcela jasnou charakteristiku “Mobilní OČT je určen k očkování klientů v pobytových sociálních službách či v dalších zdravotnických zařízeních, která nedisponují OČM. Mobilní OČT nezajišťují očkování jednotlivců v domácím prostředí.” Dodávám, že by to ani není možné kvůli vlastnostem vakcín Moderna a Pfizer, které nelze převážet po naředení, takže je nutné využít všech 5-6 dávek z jedné vialky na jednom místě. Vakcína Astra Zeneca, kterou budou moci použít praktici k očkování v návštěvní službě, bude dostupná až v březnu. Jinak obecně platí, že mobilní očkovací tým musí být vždy podřízen nějakému existujícímu očkovacímu místu, takže v situaci, kdy je bráněno pražskému koordinátorovi vydávat závazné pokyny, tak se fungování mobilního týmu musí řídit vůlí daného očkovacího místa. Co se týče mobilního týmu městského očkovacího centra na poliklinice ve Spálené, tak ten nyní pomáhá s očkováním v sociálních službách.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články