Projev Zdeňka Hřiba na Celostátním fóru 2019

19. 01. 2019
Projev Zdeňka Hřiba na Celostátním fóru 2019

Přinášíme Vám projev Zdeňka Hřiba na celostátním fóru 2019 v Táboře.

Já jsem velice rád, že vám tady mohu ukázat a seznámit Vás s našimi úspěchy a s tím co v Praze děláme, jak vypadá ta Praha pod nadvládou Pirátů a přeci jenom v poslední době pokud sledujete trochu média možná jste si všimli, že ne všechny možná naše mediální výstupy měly stejnou pozornost. Do popředí dostávají témata, která nejsou pro nás největší prioritou, je to dané tím, o co se lidi zajímají potom vzniká ne úplně přesný mediální obraz toho, co my vlastně v té Praze děláme. Podle opozice se věnujeme zcela podružným věcem, jako jsou pandy a ohňostroje a podobně a já bych Vám rád ukázal to, co my v Praze ve skutečnosti děláme. Věnujeme se samozřejmě primárně mostům, momentálně je naplánována nová stavba Trojské lávky, ta by měla začít tento rok, dokončena bude příští rok. V roce 2021 začnou opravy Hlávkova mostu, následně je na řadě Libeňský most, tam by oprava měla začít v roce 2023 a následovat by měl Most Legií. Máme dlouhodobý plán, skončila analýza mostů s předpjatého mostu. Takovou konstrukci měl most v Janově a i ta lávka v Troji. To znamená, že tam jsme dokončili přehled toho, jaké všechny mosty mají tuto konstrukci a vytváří se invetiční plán/harmonogram oprav.

S tím také souvisí i odškodnění zraněných z pádu Trojské lávky. Jsou tam poškození čtyři lidé, nedávno jsme oslavili výročí jednoho roku jejich čekání na odškodnění z pojištění, takže jsme přijali opatření, které způsobí to, že pojišťovna již nebude čekat na výsledek policejního šetření a Praha se zaručí za pojistné plnění, takže poškození dostanou plnění dříve. Magistrát tímto způsobem reaguje na to, že dříve se schovával úřad za změť paragrafů a pomalé vyšetřování. A řešíme pandu? Panda je vyřešená tím, že prezident nepožádal o její zapůjčení. Takže panda je smutná, protože se nepodívá do Prahy, naopak řešíme varování Národního úřadu pro kybernetickou a digitální bezpečnost, který vydal metodiku a varování jak ověřit rizika spojená s používáním produktů Huawei ZTE na kritických infrastrukturách. To je záležitost, kde mám v gesci informatiku na Magistrátu a kde jsem nařídil prověření toho, kde se ty zařízení používají na magistrátu a městských firmách, protože řada těch firem nějakou kritickou infrastrukturu má, třeba plynárny, vodárny apod. Takže to je záležitost, které se také věnujeme.

Dalším věcem, kterým se věnujeme, jsou věci nesouvisející s IT. Na konci listopadu a v prosinci jsme se zabývali tím, že předčasně udeřily tvrdé mrazy. Otázky řešící lidí bez domova, to je interiér lodi Hermes, která se dříve přepnula do zimního režimu a je tam ubytování zadarmo. Inovativní řešení toho problému a zároveň řešení toho, že na tu loď je z hygienických důvodů zakázán vstup lidem se zvířaty, potom vidíte vedle. Ti lidé jsou často osamělí, žijí často s nějakým svým zvířetem, a nemůžou ho mít na té lodi Hermes, to znamená že řešením je to Igloo, to je prezentace které přihlíží támhle naše předsedkyně výboru pro sociální záležitosti Eva Horáková a je to takový prostě polystyrenový iglů s reflexní folií, který vlastně řeší ten problém i pro ty zvířátka.

Náš radní pro transparentnost a bydlení Adam Zábranský, donedávna předseda klubu, je šťastný, protože se nám podařilo zavřít jednu z těch nepoctivých směnáren, kterým jsme se věnovali v průběhu kampaně také. Celou záležitost řešíme nejen za město, které má některé ty směnárny v nájmu, ale některé městské společnosti jako jsou Dopravní podnik a Technická správa komunikací, které mají ty prostory, které pronajímají nepoctivým směnárnám a budeme řešit i další. Kromě toho se Zábranský věnuje otázkám bydlení. Zrušili jsme kvóty pro soudce a státní zástupce, kteří měli rezervované městské byty, my jsme říkali už v minulém volebním období, že ty byty mají sloužit k jiným účelům než pro zvýhodněný nájem pro ty, kteří by si mohli dovolit ten nájem i v komerčních podmínkách na velice dobré adrese. To je další věc, kterou jsme už vyřešili a věnujeme se koncepčnímu řešení té bytové politiky. Zásadní je to, že zrovna probíhá analýza IPR kde vytipovávají pozemky města které by sloužit mohly pro bytovou výstavbu a tam by se mohla odehrát například družstevní výstavba.

Také jste zaznamenali, že děláme otevřená výběrová řízení do dozorčích rad městských podniků. Prosazujeme otevřená výběrová řízení do představenstev, tedy na management těch firem. U dozorčích rad zohledňujeme určitý i politický pohled těch uchazečů, to znamená tedy jestli budou v OICT prosazovat otevřený software a podobě, to je proto že ti lidé v dozorčených radách jsou prodlouženou rukou volených zástupců. V myšlence otevřených výběrových řízení do představenstev městských firem jsme v koalici osamělí, jsme jen jednou třetinou té koalice takže přestože to prosazujeme tak se nám v tomhle nedaří přesvědčit naše koaliční partnery, ale třeba ještě to vyjde. Na pozice ve výběrových řízeních se nám přihlásilo 250 lidí, byli vybráni nějací, u některých probíhá prověřování, budeme to probírat na klubu a budeme je jmenovat do dozorčích rad, někteří už byli.

Proběhla schůzka s panem premiérem zástupců Prahy, kde jsme řešili některé věci, které se týkají majetkových vztahů mezi Prahou a státem. To znemaná že stát by rád koupil některé pozemky od Prahy a Praha by ráda některé pozemky získala od státu. Určitá část těch problémů se týká Nemocnice na Bulovce, kde je nejen komplikovaná ta majetková situace, že část pozemků je v majetku města, část má jiného vlastníka, některé budovy mají jiného vlastníka než ten pozemek a je to tam celé dost složité. Kromě toho ta nemocnice je v dost špatném stavu, myslím tím stavebním těch budov. To znamená, z mého pohledu s ohledem na to že i ten pavilonový systém v podstatě přežil je tím správným řešením pro tyto budovy už se je nesnažit měnit jako moderní nemocnice, kde to v podstatě nejde, místo toho pro tyto budovy najít jiné využití. Nemocnici chceme přestěhovat o 4 km do Letňan, kde by vzniklo moderní zařízení svého druhu. Moderní je dělat nemocnice jako monoblok, neposouvat ty pacienty mezi pavilony. Existuje studie na to, že díky novému modernímu designu těch budov lze ušetřit nějaký čas při hospitalizaci pacienta a on tráví méně času v těch nemocnicích. A ty urgentní stavy a pod. jako je např. infarkt nebo mrtvice tam můžete vyřešit protože tam máte dobře strukturovaný ten urgentní příjem apod. Samozřejmě pan premiér má představu toho úřednického ghetta v Letňanech, já chápu že pan premiér že mu jde primárně o pohodlí svých úředníků ale doufám že on také chápe že mně jako primátorovi hlavního města jde primárně o pohodlí pacientů v Praze, takže uvidíme. Pan premiér to obhajuje tím, že chce přesunout úředníky z nájmu do vlastního, což je pochopitelné, my se v Praze také chceme přesunout z drahých prostor ve Škodově paláci do vlastních nějakých prostor, proto chceme nějaké domy prázdné v Praze, které vlastní stát a momentálně je nepoužívá, jako je invalidovna nebo karlínská kasárna, aby ty domy zbytečně nechátraly a našly své využití. Pan premiér počítá nějak divně návratnosti a syne rgie, takže mně není úplně jasné, jak pan premiér chce prodat ty budovy, kde je teďka v nájmu a zároveň v nich dělat ty muzea a ještě přebudovávat zároveň na byty. Prostě mi to nějak nesedí ale věřím že si to vysvětlíme na nadcházející schůzce.

Kromě nemocnice by v Letňanech měla stát rezidenční čtvrť tak, protože musíme také vyřešit krizi dostupnosti bydlení. Další zásadní věcí, kterou jsme řešili s panem premiérem je doprava. Otázky pražského okruhu, dálnice kolem Prahy, vnější okruh. Tempo, jakým jsou stavěny dálnice v České republice, asi většina z vás zná. My jsme urgovali, aby došlo k urychlení té výstavby. U stavby 511, to je ten úsek dálnice na jihovýchodě Prahy jsme se domluvili, že ŘSD bude vykupovat pozemky dřív, než bude mít územní rozhodnutí a dokonce je bude vykupovat ve větší šířce, takže bude možné tam dělat kompenzační opatření, jako jsou zelené pásy podél té cesty. No kromě toho nás samozřejmě čeká stavba dalšího tunelového komplexu v Praze, já usiluji o to, aby to dělal stát, protože v Brně městský okruh také financuje stát, a to je proto, že tu silnici potom používají lidé z jiných regionů, v Brně nejen z Brna ale i odjinud a přišlo by mi to logické. To další co nás tu čeká jsou ty tunely; momentálně nedávno jsme v Praze dokončili tunelový komplex Blanka. Ten nový tunelový komplex má pracovní název Vlasta, já musím říci že s tím nesouhlasím s tím názvem, protože podle mě bychom měli být genderově korektní, to znemaná, že když měl předchozí tunel dívčí jméno tak dámy prominou ale nový tunel by měl nést mužské jméno a já bych si představoval že jako určitou připomínku tradic českého tunelářství bych osobně tam viděl třeba tunel Václav nebo tunel Pavel.

Poslední je takové historické retro okénko. Já myslím že je důležité, že abychom i v okamžiku kdy se nám daří a když jsme v Praze součástí vládnoucí koalice a máme starosty v dalších městech a obcích, jsme součástí vládnoucí koalice v Brně a v Ostravě a v dalších městech a obcích, tak abychom nezapomněli na původní ideje se kterými jsme do toho šli, i na ty podmínky ze kterých jsme vyšli, na to prostředí ze kterého čerpáme tu naší vizi, tu naší představu jak by to tu mělo správně fungovat, jak aktualizovat ten systém a také určitým způsobem nezapomněli na ty lidi, kteří tu kárku roztlačili do toho kopce, ačkoliv to nebylo rozhodně nikterak jednoduché a já bych jim chtěl z tohoto místa poděkovat. Díky!

projev byl v některých formulacích drobně redakčně upraven z původního přepisu

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce primátora na otevřený dopis prezidenta
07.09.2021

Reakce primátora na otevřený dopis prezidenta

Za poslední roky, co si pamatuji, pan prezident o Pražany neprojevil žádný zájem. V rámci svých výjezdů za občany se Praze vyhýbal a ani nikdy nenavštívil ve své funkci magistrát. Výzvu k rezignaci tak vnímám...