Rada hl. m. Prahy schválila studii, která prověří možnosti zavedení autonomní mobility v české metropoli

21. 12. 2020
Rada hl. m. Prahy schválila studii, která prověří možnosti zavedení autonomní mobility v české metropoli

Pražská rada dnes zadala vypracování technicko-ekonomické studie pro přípravu pilotního projektu autonomní mobility v Praze. Přípravou studie byla pověřena městská společnost Operátor ICT, a.s. (OICT), která má na starosti naplňování koncepce Smart Prague do roku 2030.

Usnesení pražských radních je prvním krokem k zavádění autonomní mobility v Praze. Díky technicko-ekonomické studii budou zmapována možná technologická a informační řešení, která cílí na zlepšování efektivity využití stávajících kapacit dopravních cest a postupné nasazování samořiditelných vozů do pražského provozu.

„Autonomní mobilita nás posune dále na pomyslné dráze k moderní a inovativní metropoli. V oblasti omezení dopadu dopravy na životní prostředí a lepšího plánování a plynulosti dopravy nám nesmí ujet vlak. Musíme směřovat k tomu, abychom byli mozkovnou a nikoliv montovnou. Doba postcovidová bude jedinečnou příležitostí pro zelené a chytré inovace nejen kvůli evropským dotacím pro tuto oblast,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Schválená studie, na kterou pravděpodobně naváže pilotní projekt autonomní mobility v hlavním městě Praze, spadá do koncepce Smart Prague do roku 2030, která zahrnuje i podporu rozšíření samořiditelných dopravních prostředků. Jedná se o moderní trend vývoje v individuální i hromadné městské dopravě. Dle koncepce Smart Prague si česká metropole vytyčila, že mobilita budoucnosti bude nejen čistá a sdílená, ale rovněž inteligentní a také samořídící.

„Dnes schválená technicko-ekonomická studie je jen dalším důkazem toho, že OICT je velice aktivním partnerem města v oblasti inovativních řešení v dopravě, a to jak veřejné, tak i individuální. Rozvoj automatizace a inovativních způsobů řízení v automobilové dopravě souvisí rovněž s neustále se zvyšující oblibou nových služeb přepravy a služeb takzvané Mobility as a Service. Velikou výhodou této inovace je zvýšení efektivity využití dopravních prostředků, které budou Pražané a návštěvníci hlavního města moci také sdílet,“ doplňuje k autonomní mobilitě Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT.

Podle radních jsou již v současné době k dispozici technická řešení, která umožňují s minimálními riziky nasadit do běžného provozu vozy s vyššími stupni automatizace. Avšak hlavní překážkou v praktickém využití těchto typů vozidel jsou chybějící legislativa a rovněž i důvěra veřejnosti. Právě schválená studie má za cíl se na tyto překážky soustředit a navrhnout vhodné a bezpečné podmínky pro testování autonomních vozů (osobní vozy, autobusy i vozy Integrovaného záchranného systému) ve skutečném provozu.

„Očekáváme, že vypracovaná studie poskytne informace o předpokládaných nákladech na zajištění pilotního projetu a navrhne možný způsob spolupráce města a městských organizací se soukromými subjekty. Dále také dojde k vytvoření expertní skupiny hlavního města Prahy, která by měla stanovit cíle rozvoje autonomní mobility v české metropoli a zajistit provázanost studie s městským prostředím,“ dodává ke studii Matej Šandor, místopředseda představenstva Operátora ICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů.

Příprava studie je souladu se strategickým Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí a splňuje principy udržitelné mobility, prosazuje ekologický způsob dopravy, podporuje snížení prostorové náročnosti dopravy a je mimo jiné v souladu s vizí atraktivního města pro jeho obyvatele.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení
04.03.2024

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje,...