Praha vybere odborníky pro zajištění služeb, které povedou ke zvýšení kybernetické bezpečnosti

22. 05. 2023
Praha vybere odborníky pro zajištění služeb, které povedou ke zvýšení kybernetické bezpečnosti

Pražští radní v pondělí 22. května 2023 schválili vyhlášení veřejné zakázky nazvané Zajištění analytických a konzultačních služeb pro oblast kybernetické bezpečnosti a zároveň rozhodli o samotném zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce. Cílem tohoto kroku je zvýšení odolnosti Magistrátu hl. m. Prahy vůči kybernetickým hrozbám a zároveň naplnění požadavků daných zákonem o kybernetické bezpečnosti.

„Problém kyberbezpečnosti považujeme za mimořádně důležitý a schválená částka je důkazem, že to nebereme na lehkou váhou. Ostatně nedávné hackerské útoky na magistrátní sítě byly dostatečným varováním,” uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Zajištění bezpečnosti systémů města před všemi možnými druhy kyberútoků je jednou z našich priorit pro bezpečnost práce nejen magistrátních zaměstnanců, ale i zaměstnanců přidružených organizací. Toto úsilí jde ruku v ruce se zajištěním kvalitní ICT infrastruktury - od síťových prvků přes datová centra až po koncová zařízení - a také pravidelného vzdělávání zaměstnanců v kybernetické bezpečnosti,“ dodává Daniel Mazur, radní pro oblast vědy a výzkumu, ICT a inovací.

Předmětem plánované veřejné zakázky je zajištění analytických a konzultačních služeb pro oblast kybernetické bezpečnosti. Jedná se o služby související s bezpečnostními technologiemi, které hlavní město využívá pro zajištění kybernetické bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy. Veřejná zakázka bude zadána v rámci otevřeného řízení v předpokládané hodnotě 12 478 125 Kč s tím, že bude průběžně čerpána v období let 2023 až 2027.

Vstupem pro analýzu budou tzv. logy, popřípadě podobné vstupy z technologií, které budou v rámci analytických prací vyhodnocovány v širším kontextu s dalšími vstupy. Výstupem služby pak bude tvorba doporučení, stanovisek a analýz nebo také poskytnutí odborného poradenství a konzultační činnosti, které povedou k zajištění náležité úrovně kybernetické bezpečnosti a zvýšení odolnosti Magistrátu hl. m. Prahy vůči kybernetickým hrozbám.

Dalšími poptávanými službami jsou konzultační a poradenské služby při pravidelné aktualizaci bezpečnostní dokumentace v návaznosti na aktualizaci kybernetických hrozeb a s tím vznikajících rizik, tak aby tato rizika byla pojmenována a byl stanoven postup pro jejich eliminaci. Součást plnění bude také zajištění výkonu role architekta kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

Uskutečnění veřejné zakázky je nezbytné z důvodu potřeby zajištění analytických a konzultačních služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti pro zvýšení odolnosti Magistrátu hl. m. Prahy vůči kybernetickým hrozbám a naplnění požadavků daných zákonem o kybernetické bezpečnosti. Díky realizaci zakázky bude možné zmapovat a řídit rizika kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jichž je Magistrát hl. m. Prahy správcem, a na zjištěná rizika odpovídajícím způsobem reagovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....