Tomáš Murňák: musíme zamezit úbytku zahrádkářských kolonií

28. 11. 2019
Tomáš Murňák: musíme zamezit úbytku zahrádkářských kolonií

Tomáš Murňák, místopředseda Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva hl. m. Prahy, se zúčastnil II. Sněmu Českého zahrádkářského svazu. Sněm se koná jednou za pět let a sjeli se na něj zástupci zahrádkářů ze všech okresů České republiky. Tomáš Murňák má v gesci oblast životního prostředí, do které zahradničení neodmyslitelně patří.

„V posledních letech sledujeme úbytek zahrádkářských kolonií vlivem výstavby a developerské činnosti nejen v Praze, ale i v ostatních českých městech a obcích. Přál bych si, aby k tomu nedocházelo. Každá zahrádkářská kolonie, každá zahrádka a každý z nás je významnou součástí péče o životní prostředí. Zahrádkáři svou pílí a odhodláním přispívají k ochraně klimatu, k rozvoji biodiverzity, obohacují půdu, sbírají dešťovou vodu, sází stromy a keře, kompostují apod. A všechna tato aktivita se pozitivně podepisuje na stavu životního prostředí nejen na zahrádkách, ale i v okolí,“ říká Tomáš Murňák.

Zahrádkářské kolonie mají v České republice dlouholetou tradici a jsou součástí naší kultury. Je skvělé, že se k zahradničení vrací i mladší generace a zahrádkaření se opět stává vyhledávaným koníčkem.

„S potěšením sleduji, jak se mladá generace zapojuje do zahrádkaření a zajímá se o původ potravin. Lidé se postupně a dobrovolně vrací k původnímu stylu obdělávání půdy a pěstují si vlastní potraviny a vyrábějí přírodní produkty. Spousta rodin ale jezdí na své zahrádky nejen pracovat, ale i užívat si volné chvíle mimo rušné centrum města. Jsem za tento trend velmi rád a doufám, že zahrádkářských kolonií nebude ubývat, ale naopak přibývat,“ dodává Murňák.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články