Hřib: Řešení pandemie covid-19 už dávno není problémem pouze epidemiologickým. Jedná se i o zásadní krizi důvěry občanů

14. 02. 2021
Hřib: Řešení pandemie covid-19 už dávno není problémem pouze epidemiologickým. Jedná se i o zásadní krizi důvěry občanů

Lidé už nevěří opařením, protože ti, kdo je zavádějí, je sami nedodržují. Opatření zjevně nefungují – kdyby fungovala, krize už by byla vyřešená, protože by se lidé prakticky nepotkávali. Proto jsem od počátku prosazoval „restart“, tedy ukončení nouzového stavu a zavedení o něco mírnějších opatření v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví. Věřím, že by pak lidé opatření lépe dodržovali, kdyby takovou sebereflexi vláda projevila.

Bohužel jsem zůstal s tímto názorem v Asociaci krajů ČR nakonec zcela osamocen. Hlasoval jsem proto jako jediný proti společné deklaraci hejtmanů, která se vydala přesně opačnou cestou. Kolegům hejtmanům to nevyčítám, řeší často úplně jiné problémy než my – příkladem jsou třeba tři zavřené okresy ve dvou krajích. Zdravotnictví v našem městě má také podstatně větší rezervy než v jiných krajích. Opravdu ale za těchto podmínek nedává smysl, aby Praha fungovala v jiném režimu než ostatní kraje. Jednak jsem veřejně slíbil společný postup s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou, jednak by to vedlo k přesně opačnému efektu, než o který usiluji. Pokud by totiž v Praze byly otevřeny služby, maloobchod (byť s kapacitními omezeními) a sportoviště a v jiných krajích nikoliv, tak by do hlavního města masivně proudili lidé odjinud, což by situaci ještě zhoršilo.

Obyvatelé Prahy by pak byli zbytečně vystaveni mediálnímu lynči ze strany premiéra za zhoršení epidemie, i když by za to sami nemohli. Těmto následkům nemohu obyvatele našeho města s klidným svědomím vystavit. Dnes ráno jsem svolal jednání nejen koalice, ale i opozice, protože se jedná doslova o záležitost nás všech. Pečlivě jsme zvážili všechny okolnosti a v konečném důsledku se jednomyslně shodli, že nelze připustit výše uvedenou situaci a je nezbytné se připojit k žádosti všech ostatních krajů o nouzový stav. Pochopitelně nechceme dávat vládě bianco šek, takže jde o žádost pouze na 14 dnů s jasnými podmínkami. Mezi ně patří zejména jasný požadavek na urychlené otevření škol s jasným plánem testování a navíc očkování učitelů. Dále žádost obsahuje požadavek na okamžité otevření maloobchodu a služeb, které jsou poskytovány v režimu „jeden na jednoho“ (například kadeřnictví). Musí být také urychleně schválen pandemický zákon. Věřím, že tyto úpravy opatření přispějí aspoň částečně ke zlepšení situace nás všech. Pokud se totiž nic nezmění, stále budeme ve zvládání pandemie na chvostu Evropy. Nemůžeme dál fungovat jako dosud, to nikam nevede. Doufám, že vláda konečně začne jednat.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články