DPP rozšiřuje ozonizaci na vozy metra, vestibuly metra vybavuje dezinfekcí pro cestující

DPP rozšiřuje ozonizaci na vozy metra, vestibuly metra vybavuje dezinfekcí pro cestující

V souvislosti s nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou ČR se Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) rozhodl pro další preventivní opatření. Během dnešního večera DPP zahájí distribuci 120 dávkovačů s dezinfekční látkou do vestibulů všech stanic pražského metra. Kromě toho DPP pokračuje v dezinfekci tramvají a autobusů ozonem a od dnešního dne jej rozšířil také na soupravy metra. Od zítřka 14. 3. 2020 uzavře pro veřejnost Muzeum MHD ve vozovně Střešovice, dále všech devět středisek dopravních informací. Od pondělí 16. 3. ukončí provoz na turistické nostalgické lince č. 23 a nezahájí jej na lince č. 41.

Uzavření středisek dopravních informací, prodejní místa zůstávají v provozu

V návaznosti na nejnovější mimořádná opatření vlády ČR se DPP rozhodl od zítřka 14. 3. 2020 do odvolání uzavřít všech devět středisek dopravních informací, která provozuje na Andělu, Hlavním nádraží (2x), Hradčanské, Letišti Václava Havla Praha (Terminál 1 + 2), Můstku, Nádraží Veleslavín a na MHMP ve Škodově paláci. Naopak všechna prodejní místa jízdních dokladů zůstávají v provozu, včetně pobočky a doplatkové pokladny v ulici Na Bojišti.

Dávkovače s dezinfekční látkou do všech stanic metra

DPP během dnešního večera rozdistribuuje do vestibulů všech stanic pražského metra 120 velkokapacitních dávkovačů o objemu 800 ml s dezinfekční látkou. V bezbariérových stanicích budou také u vstupů do výtahů. Obsah dávkovačů bude DPP průběžně doplňovat. Jedná se o baktericidní a virucidní látku na vodní bázi na ruce.

Dezinfekce vozů ozonem také ve vlacích metra

DPP pokračuje v důkladné dezinfekci všech tramvají a autobusů ozonem. Od dnešního dne ji rozšířil rovněž na soupravy metra. Jako první začal dezinfikovat v depu Kačerov vlaky M1, které jezdí na nejvytíženější lince C. Během tohoto víkendu bude polovina všech vlaků M1 ozonem ošetřena. Ozonizace jedné pětivozové soupravy metra zabere minimálně hodinu v případě použití alespoň 5 generátorů aktivního kyslíku. Následně je nutné soupravu minimálně 45 minut větrat. V průběhu příštího týdne bude DPP pokračovat v ozonizaci zbytku flotily metra v depech Zličín a Hostivař. Bude ji provádět průběžně, tj. v průměru každou soupravu alespoň jednou týdně. DPP provozuje celkem 146 souprav metra, 53 vlaků M1 na lince C a 93 vlaků 81-71M na linkách A a B.

Kromě toho DPP pokračuje ve zvýšených frekvencích standardního úklidu se zvýšenou koncentrací chemických a dezinfekčních látek. Denně otírá madla, tlačítka a zádržný systém (tyče) ve všech vozech, tj. jak v autobusech, tramvajích, tak i v metru.

DPP také pokračuje v testování nových technologií dezinfekce na bázi nanopolymerů. Včera na dvou tramvajích 15T a jednom autobusu SOR 12M vyzkoušel další dva typy přípravků, jeden japonské výroby a druhý dánské na bázi oxidu titaničitého, jehož účinnost je výrobcem udávána až 2 roky. DPP se příští týden rozhodne, kterou technologii použije. Plánuje ji v co nejkratší době aplikovat v celé své flotile.

Ukončení provozu na nostalgické lince č. 23

K opatřením na nostalgické lince č. 23 a na historické lince č. 41, které slouží primárně turistům, se DPP rozhodl z důvodu zákazu vstupu občanům jiných zemí do ČR, uzavřen je také areál Pražského hradu. Tramvaje na nostalgické lince č. 23 nebudou jezdit počínaje pondělkem 16. 3. 2020. V návaznosti na nouzový stav a mimořádná opatření vlády ČR se DPP také rozhodl nezahájit provoz na historické lince č. 41, který měl začít od 28. 3. 2020. DPP do odvolání uzavřel pro veřejnost rovněž Muzeum MHD.

Nová opatření v provozu autobusů

Od dnešního dne DPP zavedl v provozu autobusů až do odvolání tato preventivní opatření:

  • ruší se doplňkový hotovostní prodej jízdenek v městských autobusech;
  • v městských autobusech jsou fyzicky uzavřeny přední dveře, zamezen vstup cestujících do nástupního prostoru u řidiče včetně vyblokování první řady sedadel, přední dveře nejsou určeny pro nástup či výstup cestujících, ale pouze pro řidiče;
  • ve stálých zastávkách městské i příměstské autobusy otevírají všechny dveře bez nutnosti využívat tlačítka dveří;
  • v zastávkách na znamení jsou pro nástup cestujících otevírány také všechny dveře (autobus zastavuje dle přítomnosti cestujících na zastávce), pro zastavení autobusu a výstup v zastávce na znamení zatím zůstává stávající režim, postačuje však stisk tlačítka STOP a není nutné používat dotykové tlačítko na dveřích, tlačítko STOP je možné aktivovat například také v rukavici, přes kapesník nebo rukáv oblečení.

DPP apeluje na cestující příměstských linek, aby v maximální možné míře využívali při nákupu jízdenek bezhotovostní platby (předplatní jízdenky, aplikace PID Lítačka nebo bezkontaktní platební karty), minimalizovali používání hotovosti, dodržovali dostatečný odstup od řidiče a vystupovali jinými než předními dveřmi, které primárně slouží pro nástup.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články