Zábranský: V Česku chybí politická vůle měnit věci. Do politiky by mělo přijít víc mladých

21. 11. 2023
Zábranský: V Česku chybí politická vůle měnit věci. Do politiky by mělo přijít víc mladých

Před několika týdny jsem přijal pozvání do podcastu Miton.cz od Michaely Gregorové.

Na úvod jsem dostal otázku, zda je politika vhodná pro netrpělivé lidi.

Z vlastní zkušenosti jsem se vždycky taky divil, proč realizace úplně banálních věcí trvá tak dlouho. Dneska po 9 letech v politice už mnohem lépe chápu, jaký řetězec úkonů se musí v rámci města odehrát, aby se něco změnilo. Takže jo, politika u nás bohužel opravdu není pro netrpělivé.

Bavili jsme se také o účasti mladých lidí na politice. Je zatím vlastně dost anomálie vidět v politice mladého člověka. Mám pocit, že si česká společnost nese určitý nános z minulého režimu, že aktivně se účastnit veřejného dění je něco špatného a nežádoucího, jak krásně popsal sociolog Pavel Pospěch v knize Neznámá společnost. Myslím, že situace se trochu lepší, ale nic to nemění na tom, že míra účasti mladých na politickém životě je u nás tristní. Potom se nemůžeme divit, že témata jako práva menšin, duševní zdraví nebo třeba klimatická krize se řeší velmi málo a je tedy pochopitelné, že mladí lidé nejeví zájem o politiku, protože se v ní neřeší témata pro ně podstatná.

V politice mi chybí více žen a obecně taky politiků a političek, kteří by byli schopni dívat se za horizont jednoho volebního období. Čím dál více problémů, se kterými se potýkáme, totiž nelze vyřešit v krátkém čase, a málo politiků je ochotných věnovat své úsilí prosazování potřebných systémových změn, které přinesou ovoce až v horizontu několika volebních období. Hodně taky v politice postrádám lidi, kteří jsou ochotni pozměnit svůj náhled na nějaký problém ve světle dat, která třeba odhalují, že jejich intuitivní ideologický náhled na věc je mylný. Mnoho takových politiků v Česku nevidím.

Nejvíc mě v politice frustruje fakt, že sice víme, jak řešit velkou část problémů, které Česko trápí (protože známe data či příklady dobré praxe ze zahraničí), akorát často není politická vůle změny realizovat – mnohdy právě třeba kvůli ideologické zaslepenosti. Přesto jsem na politiku zatím nezanevřel a žiju v naději, protože i na své práci vidím, že pozitivní změny přeci jen dělat lze, ač to většinou trvá mnohem delší dobu, než by člověk chtěl.

Pokud by vás podcast zajímal, tak celý je k poslechu tady: https://ceskepodcasty.cz/epizoda/289915

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články