Hlavní město Praha kupuje pozemky u Hvězdy, kde majitel usiloval o bytovou výstavbu

04. 08. 2020
Hlavní město Praha kupuje pozemky u Hvězdy, kde majitel usiloval o bytovou výstavbu

Praha, 4. srpna 2020 – Pondělní rozhodnutí Rady hl. m. Prahy definitivně rozseklo letitý problém ohledně využití pozemků u jižní zdi obory Hvězda v ochranném pásmu národní kulturní památky. Územní plán území definuje jako přírodní rekreační plochu, jako rekreační lokalita parkového charakteru jsou pozemky vedeny i v Metropolitním plánu. Území souvisle porostlé vzrostlými dřevinami tvoří pruh mezi zdí a bezejmennou zpevněnou komunikací nad ulicí Moravanů. Majitel pozemků opakovaně žádal o změnu územního plánu s cílem realizovat zde bytovou výstavbu.

Piráti Praha 6 s takovouto změnou vyslovovali zásadní nesouhlas.

Pirátská zastupitelka a členka Komisi územního rozvoje v Praze 6 Jana Kabelová uvádí:

„Hvězdu a přilehlé pozemky považujeme za celopražsky významnou odpočinkovou a rekreační zónu a jakékoliv změny využití by byly naprosto nežádoucí a v příkrém rozporu s veřejným zájmem. Historie místa, které je spojováno s bitvou na Bílé hoře, činí navíc z lokality památné území pro celý národ. Jakékoliv privátní snahy o přeměnu tohoto místa na pozemky pro výstavbu vnímáme jako nepřijatelné. O ochranu tohoto území před prolomením platného územního plánu jsme žádali průběžně i naše pirátské kolegy, zastupitele v hlavním městě Praze. Dnešním rozhodnutím o výkupu pozemků ze strany hlavního města se předejde opakovaným snahám o jejich zastavění. Jsem přesvědčena, že i důsledné odmítání snah o změnu územního plánu ze strany odpovědných orgánů bylo pro vlastníka důležitým impulsem pro nabídku na odkoupení pozemků. Piráti z Prahy 6 vidí naději pro opakování takového scénáře i v případě soukromých pozemků kolem nádrže Džbán v Šárce.“

Za pozemky o rozloze bezmála 10 000m2 Praha zaplatí necelých 14 000 000 Kč. S cenou stanovenou na základě znaleckého posudku vlastník pozemků souhlasil.

Podle předsedy zastupitelského klubu Pirátů Viktora Mahrika je rozhodnutí rady logickým krokem, když majitel nechce respektovat, že některé pozemky mají pro Prahu speciální význam, aby mohly sloužit Pražanům pro rekreaci.

„Rozhodnutí Rady o výkupu pozemků u Hvězdy dává smysl v případech, kdy město musí řešit opakované snahy o změnu územního plánu v místech, kde je výstavba podle našeho názoru absolutně nevhodná a nežádoucí. Budeme usilovat o revitalizace dané lokality, tak aby sloužila Pražanům pro volnočasové aktivity, jak je s ní počítáno také v územním plánu,“ dodává Mahrik.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články