Tramvaje vyjedou i k Hlavnímu nádraží

Tramvaje vyjedou i k Hlavnímu nádraží

Pražské zastupitelstvo na svém zasedání v březnu schválilo změnu územního plánu pro vybudování nové tramvajové tratě vedoucí přes Václavské náměstí kolem Muzea až na Vinohradskou třídu.

Nová tramvajová trať bude vybudována především z důvodu nedostatečné kapacity některých tramvajových tratí v centru města. Každé drobné omezení v tramvajové síti v centrální oblasti města, či posílení tramvajové dopravy působí rozsáhlé komplikace s negativním celosíťovým dopadem. Nové úseky tramvajových tratí přes Václavské náměstí a k železniční stanici Praha hlavní nádraží, které jsou předmětem této změny územního plánu, posilují kapacitu tramvajové sítě v centru Prahy a zároveň vytvářejí objízdné trasy pro klíčové části tramvajové sítě v centru využívané například při rekonstrukcích ulic.

„Jsem rád, že tramvajová trať spojující Václavské náměstí s Hlavním nádražím postoupila do územního řízení. Pro Prahu to znamená, že se v budoucnu Hlavní nádraží, jakožto mezinárodní železniční uzel, stane součástí metropole třeba jako ve Vídni a bude možné z vlaku přestoupit nejen na metro, ale i na tramvaj. A z přilehlého parku taky ubude kriminalita. Zároveň tím nová tramvajová trať ulehčí již tak přetížené dopravě v centru,” konstatuje Tomáš Murňák (Piráti), místropředseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.

Tramvajová trať okolo železniční stanice Praha hlavní nádraží vytváří nové severojižní propojení Nového Města, Nuslí a Vinohrad s oblastí okolo Náměstí republiky, Karlína či Holešovic. Rozšířená tramvajová síť v centru má potenciál převzít dopravu na krátké vzdálenosti namísto nutného využívání hluboce založených stanic metra včetně efektů přitěžování centrálních úseků metra bez možnosti efektivního a ekonomického posílení provozu.

Navržené řešení předkládané změny územního plánu tak dle názoru zpracovatele vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vytváří dostatečné podmínky pro předcházení zjištěným rizikům budoucího rozvoje při současném stavu poznání a při znalostech stávajícího území. V případě uplatnění podmínek a doporučení, jež vyplynula z vyhodnocení vlivů návrhu změny na udržitelný rozvoj území, lze konstatovat, že předkládaná změna územního plánu při vhodném způsobu realizace neznamená žádné významné negativní vlivy na udržitelný rozvoj území.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články