Cenu Prahy Adapterra Awards vyhrál Toulcův dvůr

11. 11. 2023
Cenu Prahy Adapterra Awards vyhrál Toulcův dvůr

V rámci vyhlášení cen Adapterra Awards za nejlepší projekt, který připravuje město Prahu na změnu klimatu, zvítězil v letošním roce Toulcův dvůr. Jedná se mimo jiné o mokřad se vzácnými a ohroženými druhy živočichů, tůně, dešťové jezírko s kaskádami či lužní les v Hostivaři. Cenu každoročně uděluje Nadace Partnerství ve své soutěži Adapterra Awards. Představení všech vítězů je možné nalézt na webu adapterraawards.cz.

Kořeny Toulcova dvora sahají až do 14. století. Po nevhodných úpravách za hospodaření zemědělského družstva se jej v 90. letech ujala nezisková organizace. Na 10 ha tu dnes provozuje farmu s domácími zvířaty, jízdárnu, zahradnictví, ubytování, zdravou jídelnu, ekologické obchůdky, mateřskou školu, rodinné centrum či organizuje vzdělávací programy.

„Toulcův dvůr si ocenění zaslouží a velmi k němu gratuluji. Jejich aktivity znám ještě ze svého působení na Praze 10. V oblasti udržitelnosti a edukace veřejnosti odvádí skvělou práci a působí jako příklad pro jiná centra s podobným zaměřením. Spolupráce Prahy a Nadace Partnerství je výborná a těším se na další ročníky,“ prohlásila při předávání ocenění náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Komrsková.

Od roku 1996 je tu postupně budován systém šetrného hospodaření s vodou, a to jak v zastavěných prostorech, tak v přírodní části areálu. Provázaný systém zmírňuje nepříznivé dopady sucha i přívalových srážek, umožňuje zadržování vody při povodních a přispívá k ochlazování městského prostředí. Porota na projektu ocenila zejména velmi zdařilý dlouhodobý a systematický přístup k nakládání s dešťovými vodami, dále pozitivní dopad na biodiverzitu a vzdělávání dětí i dospělých.

Cenu převzala předsedkyně Toulcova dvora Lenka Skoupá. „Získané krásné hodnocení bereme jako ocenění třicetileté činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i naší péče o svěřené budovy a pozemky. Projekt nakládání s dešťovými vodami jsme začali uskutečňovat od samého založení Toulcova dvora, v době, kdy sucho nebylo „na pořadu dne“. Predikce budoucího vývoje a dobře zacílená opatření ukazují, že námi zvolená cesta byla správná a dává nám nové impulsy k pokračování práce pro přírodu,“ řekla k ocenění.

Toulcův dvůr získal rovněž cenu „Soulad člověka s přírodou“ za to, že svým hospodařením inspiruje a zapojuje širokou veřejnost k odpovědnému vztahu k přírodě.

Projekty do soutěže Adapterra Awards přihlašují obce, jednotlivci, firmy i organizace. Odborná porota je hodnotí a vybírá z nich ty nejlepší. Nadace Partnerství ve spolupráci s dalšími subjekty následně shromažďuje v inspirativní databázi příběhy všech kvalitních nápadů a řešení. Díky tomu mohou sloužit jako vzorové realizace pro další projektanty, stavebníky či zastupitele obcí po celé České republice. Soutěž zakončila výroční konference, jejímž letošním tématem bylo „Posílení ochrany stromů ve městě“. Zhlédnout můžete také záznam z konference. Záštitu nad soutěží převzal ministr životního prostředí Petr Hladík a místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články