Praha připravuje žádost o dotaci na využití 5G sítě v rámci telematických dopravních systémů

12. 02. 2024
Praha připravuje žádost o dotaci na využití 5G sítě v rámci telematických dopravních systémů

Provoz v ulicích Prahy by mohl být plynulejší s méně nehodami. Díky projektu na využití 5G sítí budou řidiči aut dostávat aktuální informace o světelných signálech na vybraných křižovatkách a jejich změnách. Řidiči tak budou moci svou jízdu díky těmto informacím přizpůsobit. Jelikož jsou data o situacích v křižovatkách velmi dynamická, je pro ně rychlý přenos naprosto zásadní, což umožní právě spolehlivé 5G sítě.

Využití 5G sítí v pražské dopravě povede ke snížení dopravních kolon, nehod a zdržení na křižovatkách, což bude mít zároveň pozitivní vliv na životní prostředí. Na tento projekt by mohlo hlavní město získat dotaci od státu.

„Jedná se o jeden z projektů, jehož prostřednictvím je v Praze naplňován koncept Smart City v oblasti dopravy. Pokračujeme tím v nastaveném trendu posledních pěti let, kdy řídíme Prahu na základě dat, a nikoliv na základě dojmů nebo populistických výkřiků. Chytré řízení dopravy je významným prvkem pro zajištění udržitelnosti, zvyšování bezpečnosti a celkovou modernizaci města,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Dílčím cílem projektu je umožnění inteligentní regulace vjezdů a výjezdů z městského okruhu na území Městské části Praha 6, a to s cílem zamezení tvorby kolon v místech, kde by mohly omezovat plynulost provozu či blokovat průjezd vozidel Pražské integrované dopravy.

Projekt „Demonstrativní aplikace využití 5G pro inteligentní monitoring, ovlivňování a řízení dopravy na území HMP“ má vysokou míru pravděpodobnosti úspěšnosti získání dotace, neboť se bude ucházet o finanční podporu alokovanou pro investice do demonstrativních projektů rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti. Využití 5G sítě v rámci telematických systémů je v souladu jak se Strategií rozvoje telematiky v hlavním městě Praze, tak s Plánem jednotného evropského dopravního prostoru na úrovni Evropské unie.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení
04.03.2024

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje,...