Taneční konzervatoř se dočká nového víceúčelového sálu

12. 07. 2021
Taneční konzervatoř se dočká nového víceúčelového sálu

Pražští radní dnes schválili záměr na realizaci veřejné zakázky pro projektovou přípravu výstavby nového tanečního sálu Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. Předpokládaná hodnota projektové dokumentace je necelých 7 milionů korun, nový sál by měl vyjít přibližně na 150 milionů. Financování projektu bude zajištěno z rozpočtu hlavního města z kapitoly Školství, mládež a sport.

„Jedná se o výstavbu víceúčelového sálu ve vnitrobloku objektu Taneční konzervatoře hlavního města Prahy v ulici Křižovnické na Praze 1. Sál bude využíván pro každodenní výuku praktických odborných předmětů, v tomto případě tanečních, s výukovým prostorem pro zhruba dva krát dvacet studentů. Pro veřejnost bude i v divadelním sále zajištěn prostor k prezentaci výsledků práce školy s hledištěm pro sto diváků a jevištěm pro třicet účinkujících. Jako místo ke shromažďování bude sloužit aula školy,“ uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Podmínkou realizace stavby je vypracování příslušných projektových dokumentací a získání nutných veřejnoprávních rozhodnutí. Veřejnou zakázkou se tyto potřebné projektové a inženýrské činnosti zajistí. Jedná se o provedení průzkumných prací, zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, výkon autorského dozoru při výstavbě, výkon inženýrské činnosti pro vydání pravomocného společného povolení.

Projektová dokumentace bude navazovat na zpracovanou studii, která prokázala možnost provedení vestavby tanečního sálu konzervatoře hl. m. Prahy.

Energetické řešení budovy bude vítězným projektantem konzultováno s oddělením pražského energetického manažera tak, aby pomohlo s naplněním klimatických plánů Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články