Superholding: Požadujeme vlastnickou politiku města a transparentnost

19. 12. 2016
Superholding: Požadujeme vlastnickou politiku města a transparentnost

Pražské ANO se chystá vyvést všechny firmy vlastněné městem z přímé kontroly města pod jednu střechu holdingu, takže je bude moci ovlivňovat pouze zprostředkovaně. Mezi firmami má být např. i Dopravní podnik, Pražská plynárenská nebo Obecní dům. Kontrola nad městskými firmami se nicméně přesune od demokraticky voleného zastupitelstva do koalicí jmenovaných dozorčích rad. Proto pražští Piráti přijali následující stanovisko:

Stanovisko klubu Pirátů v ZHMP k tzv. superholdingu

  • Chybí vlastnická politika s jasnými pravidly, kterou měla Rada vypracovat a předložit zastupitelstvu do února 2016 (podíl nestranických odborníků v dozorčích radách, odměňování managementu, cílová kritéria jednotlivých firem, pravidla převádění zisku, eskalování sporných otázek). Vlastnická politika je podstatně důležitější než superholding, do té doby nemá cenu diskutovat výhodnost superholdingu.
  • Požadujeme vypracování a schválení vlastnické politiky zastupitelstvem včetně ekonomické rozvahy zdůvodňující plán na zavedení holdingu a konkrétního rozsahu holdingu (tj. které firmy zahrnuje).
  • Trváme na plné průhlednosti holdingu (zveřejňování smluv, příp. faktur, open data, průhledné veřejné zakázky apod. viz výše) a kontrole ze strany zastupitelů (aby holdingové firmy poskytovaly informace zastupitelům hl. m. Prahy, neporušovaly infozákon jako teď, vymáhání náhrady škody, možnost auditů ze strany akcionáře, plné použití protikorupční strategie) – zastupitelský klub Pirátů bezpodmínečně trvá na tom, aby pravidla průhlednosti byla zakotvena ve stanovách, a to i pro dceřinné firmy.
  • Transparentní holding může teoreticky zrychlit integrované projekty napříč velkým počtem městských firem, např. správu a výstavbu infrastruktury (TSK, DPP, kolektory, PP, PRE apod.) nebo poskytování služeb občanům na jednom místě (projekt Prague Market – Operátor ICT ad.). V současné době však nemáme důvěru, že superholding bude fungovat průhledně a efektivněji než současné struktury.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články