Stát vzal Praze 3 miliardy korun bez jediného upozornění

25. 05. 2020
Stát vzal Praze 3 miliardy korun bez jediného upozornění

Stát bez jakékoliv komunikace s kraji a obcemi připravil samosprávy o zásadní příjmy do jejich rozpočtů. Zákon o kompenzačním bonusu pro Prahu představuje ztrátu až 3,2 miliardy korun. Rada hl. m. Prahy proto vyzývá poslance zvolené za hlavní město, aby podpořili senátory, kteří zákon vrátili do Sněmovny a zabránili tak plundrování krajských a obecních rozpočtů.

Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy říká:

„Jsme rádi, že vláda kompenzuje výpadek příjmů živnostníkům v rámci “pětadvacítky”. Jenže to dělá bez projednání z peněz určených pro obce a kraje. Praha tak výhledově přijde o 3,2 miliardy korun. Za to bychom mohli pro představu postavit 900 bytů 2+1, opravit 100 kilometrů silnic, vysázet 400 000 stromů přímo do ulic nebo postavit 10 nových škol. S podporou živnostníků samozřejmě souhlasíme, ale nemůže to být na úkor Prahy, která je ekonomickým srdcem naší země. Vláda nemůže takto platit svou kampaň z cizích peněz.”

Vláda se rozhodla kompenzovat osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) výpadek příjmů, způsobený koronavirovou krizí. Namísto nalití dodatečné likvidity do systému ovšem pro peníze sáhla do rozpočtů obcí. Aktuálně je kompenzační bonus vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, ta je však daňovým příjmem rozpočtů obcí a krajů. Senát se proti bezprecedentnímu zásahu do záležitostí samospráv postavil a vrátil zákon do Sněmovny s pozměňovacím návrhem, aby byl výpadek financován výhradně ze státního rozpočtu.

„Ve vyspělých zemích vlády svým samosprávám pomáhají, zatímco česká vláda jim podráží nohy. Již nyní vláda používá stamiliony z pražského rozpočtu na financování vládního programu na podporu OSVČ. Jenom za první půlku května činí propad příjmů ze státního rozpočtu téměř 400 milionů korun. Bez jakékoli předchozí diskuze jsme byli postaveni před hotovou věc,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro finance a rozpočet. „Proto vyzýváme poslance Parlamentu ČR, zvolené za hlavní město, aby podpořili senátní verzi zákona a umožnili tak městům současnou situaci ekonomicky přežít. Především zástupci hnutí ANO mohou ukázat, zda jim jsou bližší ti, kdo je v městech a obcích skutečně volili, nebo politické zisky jejich hnutí.“

O kompenzačním bonusu se bude ve Sněmovně rozhodovat 26. května. Na tento den Svaz měst a obcí ČR vyhlásil Černý den pro obce a kraje. Praha se k tomuto dni symbolicky připojí vyvěšením černé vlajky na sídle magistrátu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články