Zahájení provozu portálu „učíme.online“ a internetového Rádia Ámos

16. 03. 2020
Zahájení provozu portálu „učíme.online“ a internetového Rádia Ámos

Od pondělí 16. března 2020 je zahájen provoz nového portálu „učíme.online“ (https://ucime.online/) a internetového „Rádia Ámos“, v souvislosti s mimořádnou situací, kdy jsou školy uzavřené a kdy ředitelé škol a učitelé hledají způsoby, jak zůstat s žáky a studenty i nadále v kontaktu a pokračovat v jejich vzdělávání. Třeba i za pomoci výuky on-line.

„V současnosti existuje mnoho způsobů, jak učit na dálku a také mnoho poskytovatelů takové služby. Těžko lze plošně radit školám či učitelům, co z toho mají použít, bude rozhodovat vybavení školy, digitální dovednosti učitele i obsah toho, co chtějí se svými žáky a studenty komunikovat. To si musí zvážit sami, my se jim k tomu však pokusíme poskytnout relevantní a na poskytovatelích služeb nezávislé informace. Proto nabízíme službu pro školy a učitele ve spolupráci se zřizovatelem Prahou a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ode dneška je k dispozici webová stránka UČÍME.ONLINE a také internetové RÁDIO ÁMOS, kde chceme poskytovat informace právě pro školy a učitele. Především pak pro ty z nich, kde není digitální komunikace se studenty příliš rozšířena,“ uvádí ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík a pokračuje:

„Naše IT oddělení vedené naším absolventem Ing. Janem Černohorským připravilo základní analýzu prostředků a metod digitálního vzdělávání v České republice, kterou bude dále doplňovat a rozšiřovat. Také jednáme s poskytovateli služeb o informacích pro učitele, připravujeme ukázky vzorových hodin a také rozhovory s poskytovateli služeb i jejich uživateli. Rovněž je naše IT oddělení s našimi absolventy a studenti připraveno některým školám pomoci jimi vybraný systém pro on-line výuku u nich nainstalovat.“

Ve čtvrtek 12. března 2020 bylo slavnostně otevřeno Mediální studio Mediálního domu Preslova a již od pátku se v něm pilně pracuje, aby zde vznikaly výstupy, které mají usnadnit ředitelům a učitelům řešit současnou výluku výuky.

„Původně jsme si představovali zahájení provozu v Mediálním domu opravdu jinak, chtěli jsme ve spolupráci s ministerstvem školství zahájit přípravu propagace Strategie 2030+, naplňovat obsahem náš portál Presloviny.cz. Situace kolem šíření koronaviru ale naše plány výrazně změnila,“ říká Daniel Fric, student třetího ročníku Smíchovské SPŠ a zástupce ředitele Mediálního domu Preslova a dodává: „Nevíme, jak naši snahu ředitelé škol, učitelé a veřejnost přijmou. Ale jen se snažíme pomoc v rámci svých možností a schopností.“

„Původně jsme chtěli zahájit provoz internetového studentského Rádia Ámos až po letních prázdninách, ale rozhodli jsme se začít hned,“ přidává se další třeťák ze Smíchovské SPŠ Thanh Hoang Tien, též ale zvukař Mediálního domu Preslova. „Také obsah našeho rádia bude pochopitelně jiný. Chceme dát prostor odborníkům, ředitelům, učitelům a studentům, aby mohli sdělit své zkušenosti s probíhající výukou v době uzavírky škol, se zaváděním její on-line podoby,“ přidává vysvětlení.

Radní pro oblast školství hlavního města, Vít Šimral, flexibilitu Mediálního domu vítá:

„V současné době se hlavně musíme postarat o to, aby všichni žáci v pražských školách, ne jen ti na Smíchovské průmyslové škole, měli přístup ke vzdělání. Ne všichni učitelé ve městě jsou dnes ještě plně připraveni na formu plně distančního vzdělávání, nikoliv jen jako doplněk k prezenčnímu studiu. Právě těm musíme spolu s Mediálním domem Preslova ukázat, že i přes fyzickou nepřítomnost v lavicích můžou žákům po několik týdnů bez problémů vysvětlit učivo i pouze přes online nástroje.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články