Pražští radní odsouhlasili návrh memoranda o vzájemné spolupráci hlavního města se Středočeským krajem

22. 11. 2021
Pražští radní odsouhlasili návrh memoranda o vzájemné spolupráci hlavního města se Středočeským krajem

Pražští radní v pondělí odsouhlasili záměr uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Středočeským krajem. Tímto krokem navazují na první povolební společné setkání zástupců obou krajů, které se uskutečnilo 10. června 2021. Samotný podpis memoranda bude následovat po schválení materiálu zastupitelstvy obou krajů.

Už v červnu tohoto roku se hlavní město Praha a Středočeský kraj zavázaly k hledání společných cest a řešení napříč tématy a gescemi. V pondělí pražští radní udělali v rámci vzájemné spolupráce další krok, když odsouhlasili návrh znění memoranda o vzájemné spolupráci mezi oběma regiony, na kterém společně pracovali. Cílem je kromě dosažení společného koordinovaného přístupu k celkovému rozvoji obou regionů i stvrzení partnerství a nastavení způsobu spolupráce.

„Praha si váží partnerů, na které je spolehnutí. To je i případ spolupráce se Středočeským krajem, která je teď výrazně lepší než dříve a máme zájem ji ještě více prohlubovat. Naším společným cílem je zajistit co nejvyšší životní standard obyvatelům s přihlédnutím k tomu, že značná část z nich mezi kraji pravidelně cestuje například kvůli zaměstnání, vzdělávání nebo službám. Funkčnost spolupráce obou krajů už prověřila i pandemie covidu, kdy jsme společně postupovali například v otázce testování,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Náměstek primátora pro území rozvoj Petr Hlaváček, který vedl pracovní skupinu připravující memorandum, jej doplňuje:

„Praha a významná část Středočeského kraje tvoří jeden funkční metropolitní region, avšak území není organizováno a bohužel možná ani dostatečně vnímáno. Pomocí měkkého nástroje společného memoranda hledáme způsob, jak všechny aktivity a dynamiku území, zejména ve vztahu k dopravě a bydlení, do budoucna koordinovat. A to v území, které má dle dat mobilních operátorů téměř tři miliony obyvatel a má, stejně jako obdobná metropolitní území v zahraničí, klíčový ekonomický výkon pro celou republiku.

Již v roce 2013 podepsaly kraje memorandum s cílem prohloubit a rozšířit dosavadní spolupráci. To se však, podle současných radních, za minulých politických vedení krajů téměř nedělo. Nové memorandum má vyšší ambice, nastavuje pravidelnou a efektivní spolupráci a nahrazuje původní memorandum. Nově dohoda jasně deklaruje, že hlavní město a Středočeský kraj budou všestranně pečovat o rozvoj svých území, a zdůrazňuje výjimečnou krajinnou, urbanistickou, socioekonomickou, kulturní i environmentální provázanost obou regionů a potřebu nastavení trvalé spolupráce.

„Na rozdíl od mnoha existujících dokumentací navíc vycházíme z teze, že Středočeský kraj nemá uvnitř sebe díru a že Praha za svými hranicemi nemá jen mlhu,“ dodává Hlaváček.

Praha i Středočeský kraj vnímají také snahu evropských a národních orgánů podporovat rozvoj a zvyšování odolnosti metropolitních regionů a aglomerací a deklarují využití těchto snah pro naplňování cílů memoranda.

Zároveň si podle radních oba regiony si uvědomují význam strategických investic, které jsou nezbytným předpokladem pro jejich dlouhodobý a udržitelný rozvoj a zajištění kvality života obyvatel. Díky pracovní skupině se podařilo dohodnout nastavení koordinace politických, administrativních a odborných kapacit při celkovém rozvoji obou regionů a při zajištění transparentního a efektivního využívání veřejných prostředků.

Podpis memoranda se uskuteční po jeho schválení zastupitelstvy obou krajů, a to do konce tohoto roku. Ke stejnému okamžiku bude zveřejněn i text memoranda včetně společného tiskového výstupu obou krajů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články