Praha nebude od roku 2023 podporovat koňské povozy na Staroměstském náměstí a ve Stromovce

21. 12. 2021
Praha nebude od roku 2023 podporovat koňské povozy na Staroměstském náměstí a ve Stromovce

Od 1. ledna 2023 dojde ke zrušení stanovišť pro koňské povozy na Staroměstském náměstí a ve Stromovce. Pražští radní v pondělí schválili změnu tržního řádu, která tuto oblast upravuje. Úprava reaguje mimo jiné na občanskou iniciativu a související petici upozorňující na nevhodné podmínky, kterým musí koně ve městě čelit.

Hlavní město Praha do budoucna omezí provoz koňských povozů v centru města skrze zrušení stanovišť na Staroměstském náměstí a ve Stromovce. Praha se tak připojuje k městům, jako je Paříž, Londýn, Oxford, Barcelona, Řím, Montreal či Chicago, které na svém území koňské povozy zakázaly či omezily.

„Jsem rád, že Praha se inspirovala v zahraničí a po vzoru jiných měst rozhodla o zrušení tržních míst. Nejde o úplný zákaz koňských povozů ve městě, ale o zrušení dvou stanovišť na veřejných prostranstvích. Reagujeme tím na postupnou změnu postoje české společnosti k ochraně zvířat. Po zákazu kožešinových farem, klecových chovů slepic a postupnému konci drezury divokých zvířat v cirkusech to vnímám jako další logický krok,“ říká radní hl. m. Prahy Adam Zábranský.

„Zastávám názor, že využívání zvířat pro zbytečný lidský rozmar by již nemělo být v 21. století tolerováno. Proto jsem loni i v reakci na kampaň Kůň není stroj přinesl na Radu hlavního města Prahy návrh omezit koňské povozy v centru Prahy. Tato turistická ‚atrakce‘, která je provozována na úkor zdraví a spokojenosti zvířat, nemá v Praze co dělat! A já jsem rád, že ke stejnému názoru nakonec dospěla i rada města. Moc dobře vím, že to není největší problém, který je spojen se zvířaty, ale i tento drobný krok má silnou symboliku a ukazuje, že nám nejsou životní podmínky zvířat lhostejné a záleží nám na nich,“ říká předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Termín zrušení od roku 2023 má zajistit možnost diskuse s provozovateli kočárů a případné nalezení nového domova pro zvířata,“ doplňuje radní Jan Chabr.

Schválení nových pravidel pro stanoviště pro koňské povozy v Praze je reakcí na několikaletou kampaň Kůň není stroj spolku Hlas zvířat. Její součástí je petice s téměř 12 tisíci podpisy, která upozorňovala na problematičnost koňských povozů ve městě. Koně jsou totiž vystaveni znečištění vzduchu, nevhodným teplotním podmínkám a povrchu vozovek, který není uzpůsoben pro jejich chůzi.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články