Mariánský sloup není symbolem smíření. Rozděloval a bude rozdělovat společnost i nadále

23. 01. 2020
Mariánský sloup není symbolem smíření. Rozděloval a bude rozdělovat společnost i nadále

Praha, 23. ledna 2019 - I přes odpor několika institucí a bez ekumenické shody, byl dnes odhlasován tisk, který po letech diskuze na zastupitelstvu hlavního města Prahy umožňuje vztyčení kontroverzního Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Podle odborníků z řad historiků není aktuální provedení Mariánského sloupu hodnověrnou rekonstrukcí barokní památky.

„Žijeme v sekulární době, ve které je oddělena církev od státu. Nevidím proto důvod, proč bychom měli podporovat výstavbu náboženského symbolu s výrazným politickým kontextem v jednom z nejvýznamnějších veřejných prostorů v Praze. Navíc symbolu, na kterém jsme nenašli celospolečenský konsenzus,“ okomentoval dění na Zastupitelstvu hlavního města Prahy předseda zastupitelského klubu Pirátů Viktor Mahrik.

„Žádal jsem o stažení tohoto tisku z jednání zastupitelstva a vyzval jsem zájemce k účasti na plánovaném diskuzním semináři v rezidenci primátora k tématu řešení celkové koncepce Staroměstského náměstí. Tento prostor totiž musíme vnímat v jeho komplexnosti. Z pohledu odborníků i z pohledu mého, aktuální provedení Mariánského sloupu není hodnověrnou rekonstrukcí barokní památky. Sloup navíc od samého počátku symbolizoval porážku myšlenky tolerance. A i v současnosti jde o prosazování jedněch idejí na úkor druhých, proto z principu nemůže být v tomto kontextu brán jako symbol smíření v rámci ekumenické shody. Zároveň si myslím, že je nutné znovu otevřít debatu o dostavění východního křídla Staroměstské radnice a dokončit náměstí tak, aby bylo úplné,“ uvedl Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Mezi instituce, které zásadně nesouhlasí se vztyčením sloupu na Staroměstském náměstí patří Výbor Uměleckohistorické společnosti, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Sdružení evangelických křesťanů, o. s., nebo Křesťanská misijní společnost a další.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články