Pražský magistrát žádá občany, aby registr vozidel využívali jen v nejnutnějších případech a dodržovali hygienické požadavky

26. 03. 2020
Pražský magistrát žádá občany, aby registr vozidel využívali jen v nejnutnějších případech a dodržovali hygienické požadavky

Pracoviště pražského registrů řidičů v Business Centre Vyšehrad v Praze 4 a pracoviště registru vozidel v Praze 10 na Bohdalci jsou dočasně veřejnosti otevřena jen ve středu od 13:00 do 16:00 hodin. Pracovní doba je určena pouze pro neodkladné záležitosti. Tuto středu však registr řidičů odbavil 324 žadatelů a registr vozidel na Bohdalci přijal dokonce 2 291 žádostí k vyřízení. Lidé se zde nejen uskupovali, ale také nedodržovali mimořádná hygienická nařízení, snažili se předbíhat ve frontách a nerespektovali výzvy zaměstnanců ani přivolaných strážníků.

Odbavování na pracovišti registru vozidel se uskutečňovalo ve dvou skupinách – individuálních žadatelů a zprostředkovatelů s hromadnými žádostmi - takže se venku na parkovišti vytvořily dvě fronty. Do čekárny bylo vpouštěno jen takové množství žadatelů, aby byli plynule odbaveni bez zdržování se v uzavřeném prostoru. Čekající nedodržovali rozestupy, snažili se předbíhat a výzvy, aby respektovali hygienická nařízení, se minuly účinkem. Ke zjednání pořádku byla dokonce přivolána městská policie. Úřední doba byla nakonec o hodinu prodloužena, aby byli všichni žadatelé odbaveni.

Magistrát hlavního města Prahy proto znovu žádá občany, aby na tato pracoviště přicházeli opravdu jen v těch nejnutnějších případech. Aby v této mimořádné situaci zvážili, zda jejich záležitosti týkající se registru řidičů a registru vozidel je opravdu nutné bezodkladně řešit. A pokud ano, aby v zájmu zdraví a bezpečného pohybu na veřejnosti dodržovali nařízená hygienická opatřeni. A také, aby byli ohleduplní k ostatním, kteří čekají, až přijdou na řadu k odbavení, a respektovali pokyny zaměstnanců pracoviště. Magistrát s ohledem na středeční skutečnosti nyní připravuje úpravu provozní dobu těchto pracovišť na pondělí a středu pouze pro objednané klienty.

Magistrát zaznamenal například žadatele, který měl již půl roku neplatný řidičský průkaz, ale najednou ho nutně potřeboval rychle vyměnit. V dalším případě se pak řidička domáhala výměny řidičského průkazu, který má ovšem platnost až do konce letošního roku. Vyřízení řidičského průkazu nebo registrace vozidla rozhodně není neodkladný úkon, který by bylo nutné v tuto dobu řešit. Vláda nařídila omezení veškeré činnosti úřadu na pouze neodkladné úkony. Ostatně to je i jeden z důvodů, proč je úřední doba omezena.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články